Szczawno Zdrój. Na nowo otwartej ulicy Mickiewicza ograniczenie do 30 km/h

12 maja 2017 16:02. Ulica Mickiewicza w Szczawnie-Zdroju. fot.: Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


Po niemal roku od rozpoczęcia remontu prace na ulicy Adama Mickiewicza w Szczawnie-Zdroju powoli dobiegają końca. Z końcem maja przywrócony ma zostać ruch na tej jednej z głównych arterii komunikacyjnych uzdrowiska. Po trwających niemal tyle samo czasu co przebudowa ulicyy konsultacjach w sprawie zmian organizacji ruchu w tej części Szczawna, Starostwo Powiatowe podjęło decyzję o wprowadzeniu na ulicy Mickiewicza tzw „strefy uspokojonego ruchu” z ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

Strefy uspokojonego ruchu to obszar w mieście, w którym celowo ogranicza się prędkość i natężenie ruchu samochodowego w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Najczęściej prędkość samochodów ograniczana jest do bezpiecznych 30 km/h – stąd takie strefy często noszą nazwę Tempo30. Efekt taki uzyskuje się poprzez odpowiednią organizację ruchu, a także zmiany w ukształtowaniu samej jezdni.

REKLAMA

Kierowcy z całą pewnością mogą spodziewać się tak częstszych niż zwykle policyjnych kontroli prędkości – szczególnie w najbliższym czasie po oddaniu ulicy do użytku.

Strefy „Traffic30” są jednym z fundamentalnych założeń filozofii Nowego Urbanizmu. Jako pierwsze środki uspokojenia ruchu zaczęto stosować progi zwalniające, które szybko zyskały dużą popularność, głównie z uwagi na swoją skuteczność i niewielki koszt. Obecnie w Polsce rozwiązań z zakresu uspokojenia ruchu tworzy się coraz więcej. Modelowym rozwiązaniem tego rodzaju w Polsce, poza starówką, może być zmodernizowana w 2009 ulica Winogrady w Poznaniu, czy chorzowska, bądź zabrzańska ulica Wolności.

Strefy Uspokojonego Ruchu w Europie posiadają wiele nazw: ang. traffic calming, czy niem.Verkehrsberuhigung.

Poprzez wprowadzenie stref ograniczonego urbaniści przede wszystkim spodziewają się przywrócenia ulicy dawnego charakteru przestrzeni wielofunkcyjnej, ograniczenie dominacji ruchu samochodowego oraz związanej z tym poprawy bezpieczeństwa ruchu. Nie bez znaczenia, szczególnie w przypadku Szczawna-Zdroju, jest także poprawa warunków środowiskowych (ograniczenie emisji spalin, hałasu, poprawa komfortu życia mieszkańców). Co prawda udział spalin samochodów w zanieczyszczeniu powietrza przekracza ledwie 10%, to takie działanie może być argumentem przetargowym w debacie o zachowaniu przez gminę statusu uzdrowiska.

żródło: Facebook

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 12 maja 2017 16:02
`