Dodano: 17 lutego 2020 11:44

Szczawno-Zdrój. Co dalej z przejazdem przez Chopina i Sienkiewicza? Mamy komentarz Budimexu

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Tematy: 


Wracamy do sprawy zakazu jazdy obowiązującego na wyremontowanych ulicach Chopina i Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu burmistrz uzdrowiska zapewniał, że jeżeli otrzyma gwarancję dotyczącą bezpiecznego dojazdu do wspomnianych ulic, to  ruch zostanie przywrócony. W swoich wypowiedziach Marek Fedoruk powołuje się na fakt, że opinię tę powinien przygotować Budimex, wykonawca obwodnicy Wałbrzycha. Nam udało się zdobyć komentarz firmy.

Wskazany odcinek drogi został objęty zakazem ruchu w ramach TOR (przyp. red. Tymczasowej Organizacji Ruchu) wprowadzonej przez Budimex jednak na prośbę Gminy Szczawno-Zdrój, w związku z inną, realizowaną w sąsiedztwie inwestycją. Jeśli jednak Gmina Szczawno wyrazi chęć otwarcia drogi, Budimex wprowadzi zmiany w TOR – taką informację otrzymaliśmy od firmy.

Budimex tłumaczy także, że w pierwotnej wersji tymczasowej organizacji ruchu, obowiązującej na tym odcinku, Budimex planował utrzymanie ruchu w ciągu ulic Łączyńskiego i Chopina, zamykając jedynie ulicę Wyszyńskiego, która znajduje się w pasie robót. Jednokierunkowa Chopina miała pozostać otwarta, ponieważ leży poza obszarem inwestycji, nie koliduje z robotami na obwodnicy i zamknięcie jej było niezasadne.

REKLAMA

Firma zaznacza także, że w związku z niezależnymi od prac Budimexsu, planami przebudowy Chopina, wymagającymi jej zamknięcia, przez gminę Szczawno-Zdrój, w celu uniknięcia wdrażania dodatkowej organizacji ruchu dla tej inwestycji, Budimex na prośbę gminy ujął w swojej tymczasowej organizacji uchu dodatkowy znak „zakaz ruchu”, znak stojący na wjeździe na ulicę Chopina.

Budimex podkreśla jednak, że gdyby, nie było remontu ulicy Chopina i firma chciałaby zamknąć tę drogę, to rozwiązanie takie nie znalazłoby akceptacji zarządcy drogi, czyli samej gminy.

W tej chwili firma prowadzi rozmowy z gminą i zapewnia, że obowiązująca tymczasowa organizacja ruchu, zakładająca zakaz wjazdu na ulicę Chopina, może być w każdej chwili zmieniona. Wystarczy odpowiedni aneks do TOR, którego można dokonać na wniosek gminy.

Zatem, aby ulica została otwarta, wystarczy jedynie sygnał od gminy i informacja, jaka organizacja ruchu ma być przywrócona, czy jednokierunkowa w stronę Szczawna-Zdroju, czy dwukierunkowa.

Podsumowując, Budimex przyznaje, ze ograniczenie ruchu na ulicach Chopina i Sienkiewicza wprowadzone zostało na wniosek gminy Szczawno-Zdrój i na wniosek urzędników może zostać usunięty. Firma zaznacza także, że gdyby sama chciała wprowadzić zakaz wjazdu na wspomniane ulice, w związku z budową obwodnicy Wałbrzycha, prawdopodobnie takiej zgody by nie otrzymała. Zatem czas na ruch gminy.

fot. DAI / Dzienik WałbrzycCzęść radnych i mieszkańców apeluje o otwarcie Chopina i Sienkiewicza. fot. DAI / Dziennik Wałbrzych

Ulica Chopina w Szczawnie-Zdroju. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Ulica Łączyńskiego w Szczawnie-Zdroju. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Ulica Łączyńskiego w Szczawnie-Zdroju. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Ulica Łączyńskiego w Szczawnie-Zdroju. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Zobacz także