W Lubawce przedstawiciele Polski i Czech podpisali memorandum otwierające drogę do budowy drugi S3 Bolków-Lubawka

26 czerwca 2015 11:56. Sygnatariusze Deklaracji o szybkim rozpoczęciu budowy drogi ekspresowej S3-R11. Lubawka, czerwiec 2015. Fot. Jacek Zych

Podczas międzynarodowej konferencji jaka odbyła się w przygranicznej Lubawce odbyło się uroczyste podpisanie memorandum dotyczącego rozpoczęcia prac przy budowie przygranicznego odcinka drogi ekspresowej S3, łączącego Bolków z Lubawką oraz jej czeskiej kontynuacji - drogi R11 Kralovec – Jaromierz. W konferencji wzięli udział przedstawiciele rządów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej, lokalne władze samorządowe oraz parlamentarzyści.

Ze strony polskiej w konferencji wzięli udział Prezydent Wałbrzycha dr. Roman Szełemej, wojewoda Dolnośląski Cezary Przybylski, sekretarz stanu wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Suchocki, oraz lokalni parlamentarzyści. Stronę czeską reprezentował  pan Lubomir Franc – hejtman Województwa Kralowohradeckiego, przedstawiciele czeskiego ministerstwa infrastruktury oraz lokalnych władz samorządowych.

Aglomeracja wałbrzyska to 22 gminy o łącznej ilości 440 tys mieszkańców (14% ludności Dolnego Śląska) z trzema najważniejszymi miastami regionu: Wałbrzychem, Jelenią Górą i Kłodzkiem, której obecna faktyczna izolacja od krajowej sieci dróg ekspresowych i autostrad w sposób znaczący ogranicza możliwości rozwoju gospodarczego. Południowy odcinek drogi S3 pozwoli otworzyć rejon aglomeracji na resztę Polski.

Polska część drogi ekspresowej S3 to liczący 478 km odcinek między Szczecinem a Zieloną Górą, z czego użytkowane jest 260 km, a w przygotowaniu i realizacji następne 217 km. S3 to część transeuropejskiego korytarza łączącego Szwecję z południem Europy. Prezydent Szełemej podkreślił ogromne znaczenie planowanego, 31 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S3 mającego połączyć Lubawkę z Bolkowem, zawierającego w sobie dwa tunele (stare Bogaczowice i Gostków – o długości 2,5 km i 300 m.), będącego technicznie najtrudniejszym elementem tej inwestycji.

REKLAMA

Sprawą niezwykle ważną jest także budowa łączników pomiędzy aglomeracją a drogą S3. Aglomeracja rekomenduje przebudowę istniejącej drogi pomiędzy węzłem Kamienna Góra przez Czarny Bór do Wałbrzycha lub w optymalnej wersji – budowę zupełnie nowego łącznik pomiędzy Jabłowem a obwodnicą Szczawna-Zdroju. Posiadamy badania szacunkowe pokazujące w sposób jasny, że taka rozbudowa drogi ekspresowej zwiększy zatrudnienie w powiecie o 2,6% a dochody samego powiatu wzrosną o 3,5% – powiedział do zebranych prezydent Szełemej – Budowa drogi ekspresowej to więcej miejsc pracy nie tylko w czasie budowy ale w perspektywie długoterminowej, polepszenie jakości życia, rozwój kapitału ludzkiego. Budowa spowoduje radykalną zmianę w każdym z wymiarów: politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym   

Lubomir Franc – Hejtman Województwa Kralowohradeckiego zaakcentował wielką wagę podpisywanego dziś memorandum oraz jak najszybszego rozpoczęcia prac przy budowie czeskich dróg D11 i R11. Omawiając pokrótce zalety budowy czeskiego odcinka drogi ekspresowej S3 wymienił argumenty zbieżne z tymi prezentowanymi przez prezydenta Szełemeja. Jednocześnie wyraził świadomość i ubolewanie z powodu opóźnień strony czeskiej w przygotowaniach infrastrukturalno-legislacyjnych.

Problem budowy drogi rozciągnięty jest w czasie od wielu lat. Województwo Hradec Kralove podjęło działania na obszarze wykupu terenów na wskazanym odcinku budowanej trasy, oraz podejmowało wszelkie działania i prace dotyczące współpracy lokalnej społeczności z czeskim parlamentem – powiedział do uczestników hejtman Lubomir Franc. – Mimo zintesyfikowania prac administracyjno-legislacyjnych nie widzimy realnej możliwości rozpoczęcia budowy wcześniej, niż w roku 2020. Oczywiście pod warunkiem uzyskania finansowania budowy ze środków europejskich – dodał Lubomir Franc

Głosy w dyskusji zabrali także przedstawiciele czeskiego ministerstwa infrastruktury, prezes Toyota Manufacturing Poland oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.  Wszyscy jednogłośnie podkreślili ogromne znaczenie budowy S3 na południu Dolnego Śląska.

Wystąpienie prezydenta Wałbrzycha dr Roman Szełemej podczas konferencji dotyczącej budowy przygranicznego odcinka drogi ekspresowej S3. Lubawka, czerwiec 2015. Fot. Jacek Zych

Wystąpienie prezydenta Wałbrzycha dr Roman Szełemej podczas konferencji dotyczącej budowy przygranicznego odcinka drogi ekspresowej S3. Lubawka, czerwiec 2015. Fot. Jacek Zych

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej oraz Lubomir Franc, Hejtman Województwa Kralowohradeckiego. podczas podpisania Deklaracji szybkiego rozpoczącia budowy drogi ekspresowej S3-R11. Lubawka, czerwiec 2015. Fot. Jacek Zych

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej oraz Lubomir Franc, Hejtman Województwa Kralowohradeckiego. podczas podpisania Deklaracji szybkiego rozpoczącia budowy drogi ekspresowej S3-R11. Lubawka, czerwiec 2015. Fot. Jacek Zych

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 26 czerwca 2015 11:56
`