Szczawno-Zdrój jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce

4 grudnia 2017 20:43. Gminy Dolnego Śląska walczą z niską emisją. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


Polski Alarm Smogowy podał dokładne informacje na temat zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Dane z roku 2016 zebrane zostały przez stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Podczas przygotowywania raportu uwzględniono dane ze wszystkich stacji pomiarowych na terenie kraju. Dane dotyczą zanieczyszczenia pyłem PM10 oraz rakotwórczym benzo(a)pirenem.

W regionie wałbrzyskim niechlubnym liderem jest, podobnie jak w latach poprzednich, Nowa Ruda, jednak w najnowszym zestawieniu na 20 miejscu wśród miast o najwyższym stężeniu rakotwórczego benzo(a)pirenu w Polsce znalazło się Szczawno-Zdrój. Tu średnioroczna norma została przekroczona o 700%. (z 600% w 2015 r.)

Przypomnijmy, że decyzją radnych Sejmiku Dolnośląskiego w przyjętej 30 listopada 2017 roku uchwale antysmogowej znajdują się zapisy zakazujące od lipca 2018 r. stosowania najgorszych jakości paliw stałych. Chodzi m.in. o węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla, a także o węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm.

REKLAMA

To nie koniec. Od 1 lipca 2028 r. w Szczawnie Zdroju oraz 11 innych gminach uzdrowiskowych korzystać będzie można jedynie z instalacji na paliwa nisko i bezemisyjne (gazowe i olej). Tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej, będzie można korzystać z pieców na paliwo stałe, które spełniają najwyższe standardy (norma 5).

Szczawno-Zdrój stoi na krawędzi utraty statusu uzdrowiska, pogorszająca się jakość powietrza nie poprawia sytuacji gminy. Co więcej – decyzją Rady Gminy na ulicy Kolejowej zainstalowano sygnalizację świetlną, generującą w godzinach szczytu gigantyczne korki. Stojące w bezpośredniej bliskości Domu Zdrojowego samochody – szczególnie teraz, zimą, topią tę część Szczawna w oparach spalin. Inwestycja nie tylko nie zmieniła stanu bezpieczeństwa (policja nie posiada danych o wypadkach w tym miejscu w ciągu ostatnich kilku lat), nie przyczynia się także do poprawy jakości powietrza w Uzdrowisku.

Benzopiren, którego stężenie w powietrzu w Szczawnie-Zdroju przekracza normę ponad siedem razy powstaje wskutek spalania śmieci, najczęściej tworzyw sztucznych. Ta niebywale toksyczna substancja, wdychana przez dłuższy okres, kumuluje się w organizmie człowieka i może powodować nie tylko liczne choroby dróg oddechowych i serca, ale również raka. Te niebezpieczne związki chemiczne z każdym naszym oddechem mogą przyczyniać się do zaostrzenia objawów astmy i alergii.

Niechlubnym liderem regionu Wałbrzyskiego pozostaje Nowa Ruda. Tu zanieczyszczenie substancjami rakotwórczymi było drugie co do wielkości w Polsce i przekroczyło 1700%. Tam też najdłużej w naszym regionie w powietrzu utrzymywał się pył PM10 – przez 107 dni w roku w porównaniu do normy wynoszącej 35 dni w roku.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 4 grudnia 2017 20:43
`