OGŁOSZENIE, o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

2 lutego 2023 17:17. Sadzenie drzewek w Parku Szwedzkim. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych
Artykuł sponsorowany

Tematy: 


Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Wałbrzych, który można sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

 1.  jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,
 2.  zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości,
 3. regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Ponadto:

REKLAMA
 1.  w ewidencji gruntów i budynków (w Starostwie lub w UM Wałbrzych) działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls), a jeżeli jest rolą to musi być przeznaczona do zalesienia (w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy na zalesienie),
 2. nie może być zabudowana, musi być wolna od naniesień,
 3. sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny (m.in. założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich),
 4.  granice działki są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze granicznym.

W przypadku podjęcia przez Nadleśnictwo decyzji o chęci zakupu lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia, należy przygotować:

 1.  wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz mapę ewidencyjną,
 2. wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z których wynika, że grunt jest przeznaczony do zalesienia,
 3. oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia,
 4. oświadczenia właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych lub oświadczenie o geodezyjnym ustaleniu granic,
 5. oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich,
 6. oświadczenie o częściach składowych oraz przynależnych,
 7. ustaloną wartość rynkową odpowiadającą cenom rynkowym oraz realnej wartości gruntu, wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Las, grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

W celu finalizacji zakupu, niezbędne będzie określenie wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Wszelkie koszty (rzeczoznawcy majątkowego, notariusza), ponosi Sprzedający. Cena ustalona przez rzeczoznawcę podlega negocjacji przed zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży.

Informujemy, że nabycie może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na podstawie  art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.).

Oferty składać można w formie pisemnej na formularzu ofertowym [do pobrania poniżej] pod adres nadleśnictwa – osobiście, listownie, bądź e-mailowo:

walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Wałbrzych, ul. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod numerem tel.: 74 888 05 74.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (j.t. Dz.U.2022 poz. 672),
 2. Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Artykuł sponsorowany

To jest artykuł sponsorowany nadeslany przez naszego klienta. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartą w artykule.

Dodano: 2 lutego 2023 17:17
`