Dodano: 2 lipca 2016 19:27

RIESE – nieudana próba wejścia do sztolni nr 6. Eksploracja czy bezmyślna dewastacja?

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Tematy: 


W obecności Starosty Wałbrzyskiego Jacka Cichury, jego zastępcy Krzysztofa Kwiatkowskiego, uczestników I Powiatowego Sejmiku Regionalistów, miejscowych mieszkańców i dziennikarzy znany eksplorator Krzysztof Szpakowski próbował dotrzeć do niedostępnych dziś części położonego w Górach Sowich kompleksu RIESE. Tym razem, w ramach V Międzynarodowego Zjazdu Eksploratorów „Tajemnice Riese” podjęto próbę eksploracji tzw sztolni nr 6 – jednej z najmniej znanych części kompleksu Jugowice Górne.

Przy użyciu koparki odsłonięto dojście do osadzonych w ponad metrowej, betonowej framudze potężnych, stalowych, gazoodpornych drzwi. Następnie podjęto próbę udrożnienia znajdującego się bezpośrednio za nimi zawału. Po odkopaniu niewielkiego odcinka dalsza praca koparki przez drzwi stała się niemożliwa.

Nie wiemy dokładnie kto zadecydował o zniszczeniu pancernych drzwi. Z pewnością bezpośrednio na koparce stał wicestarosta Kwiatkowski. Czy podjął decyzję sam, czy po konsultacji z Krzysztofem Szpakowskim – tego nie wiemy. Faktem jest, że po następnych kilku wprawnych ruchach łyżki koparki betonowe odrzwia i drzwi przestały istnieć, a unikatowe wejście zmieniło się w kupę betonowo-stalowego gruzu.

REKLAMA

Zniszczenie drzwi niewiele pomogło. Po ich sforsowaniu eksploratorom udało posunąć do przodu jedynie o kilka metrów. Ze zbocza wydłubano tylko skalny gruz i połamane stemple, podpierające strop zawalonej w 1989 roku na skutek tąpnięcia górotworu, sztolni. Nie osiągnąwszy celu – eksploratorzy odstąpili, pozostawiwszy wyrobisko niezabezpieczone.

Należy sobie zadać pytanie, gdzie leży granica pomiędzy eksploracją, a bezmyślną dewastacją i niszczeniem tego, co przetrwało od wojny. Czy chęć odkrycia tajemnic i historii może być usprawiedliwieniem dla bezrefleksyjnego niszczenia ostatnich, unikatowych znaków tamtych czasów? Nawet, jeśli eksploratorzy mogli dać się ponieść gorączce poszukiwań, zdrowy rozsądek powinni zachować nadzorujący prace włodarze powiatu, a przynajmniej ten z nich, który nie brał bezpośrednio udziału w pracach.

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese - Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

02.07.2016 Wałbrzych. Eksploracja sztolni nr 6 kompleksu Riese – Jugowice Górne fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Postaw mi kawę na buycoffee.to

 • Kustosz pisze:

  Chłopaki chcieli CELEBRYTKI to mają………….. oby się zarzutami prokuratorskimi nie skończyło !!! Jak się nie ma pewności co się robi to nie porywajcie się z motyką na słońce.

  • Kozak pisze:

   Powinny być zarzuty prokuratorskie bo ten człowiek dla pieniędzy zniszczy wszystko.

  • FGF pisze:

   Bo te dwa debile na zdjeciu myślą tylko o tym że znajda tam skrzynie z tonami sztab złota III Rzeszy. Taka eksploracja to setki tysięcy dolarów na odpowiednie badanie, przygotowania, zabezpieczania. A te dwa tłumoki ze zdjęcia myślały że koparka wydobędą tony złota. Niemcy jak coś chcieli ukryć to robili to z głowa. I dla tego my dzisiaj możemy w bierki pograć a oni sa w półfinale EURO.

 • Eryk pisze:

  nie zdziwię się jeśli okaże się że praca koparki sfinansowana była ze środków pozyskanych na Dolnośląską Stolicy Kultury

  • zasmucony pisze:

   Ciekawe ujęcia. Na zdjęciach nie zabezpieczona niczym skarpa, na której stoją dzieci i dorośli. Poniżej koparka brnąca w błocie ruszająca i cofająca. Co by się stało, gdyby jedno z nich wpadło pod koła koparki? Te zdjęcia mają charakter dowodowy…. klasyczny przykład bezmyślności, któremu z oddali, na ulicy przygląda się sam starosta. Czy organizatorzy odpowiednio zabezpieczyli imprezę. Chyba nie wystarczy obwiązać terenu taśmami? Tak działają pseudoeksploatorzy, narażają zdrowie i życie własne i cudze, przy okazji niszcząc. Wyobraźnia tych ludzi pracuje w jedną stronę… tania, szybka sensacja. Kto wie, może na te drzwi czeka zaprzyjaźniony punkt skupu złomu… Wszystkiemu rej wodzi wicestarosta. Jakie to smutne L Dolnośląska Stolca Kultury

   • sylwestermalkowski pisze:

    a tak wogóle czy ktos sprawdził teren czy nie jest zaminowany a gdyby tab był i koparka uruchomiła zapalnik i nastapił wybuch nikt by tam nie został przy zyciu a wiadomo ze niemcy zabezpieczali na rózny sposób miejsca skrytek moim zdaniem jest to głupota ludzika i chciwosc pieniądza

 • sympatyk pisze:

  Totalne cymbały -szkoda więcej słów na taka bezmyślność

 • olex pisze:

  Wydaje mi się że przy takich pracach powinien brać udział konserwator zabytków lub ktoś z jego ramienia

  • krzys pisze:

   Oczywiście że jest wymagane zezwolenie konserwatora i nie tylko jego ale co wiadomo robiono to na dziko z udziałem władz powiatu a może i za kasę podatnikow ?

 • Anonim pisze:

  Zachciało się chajs zgarnąć pewnie po cichu

 • dlugi pisze:

  Powinni usłyszeć zarzuty za zniszczenie zabytku.

 • mrd pisze:

  Szarlatanem Szpakowski i tym starostą powinien zająć się prokurator!

 • UPS pisze:

  Kogo chcecie przechytrzyć Reise!!!

 • AM pisze:

  Panie Szpakowski, nie każdy łysy jest mędrcem. I nie każdy „kwiatek” to róża.

 • Zupa pisze:

  Oj co im zrobia nic Kwiatek pisor nr 1 rządzi a jak spier…..li to i tak nie oni .Juz pokazali pod smoleńskiem.A wogole to czy starostwo nie ma innych zajec niz nadzór robót wykopkowych

 • Wkurzony pisze:

  Tym powinna sie zająć prokuratura , Pan Szpakowski to już przesadza . I konserwator bacznie powinien się przyjrzec obiektowi którym zarządza Pan Szpakowski , skoro w biały dzień dewastuje takie coś , co może robić w podziemiach , przy zamknietych drzwiach . A na 100% za oglądanie tego włazu będzie brał kasę . Naprawdę prokurator i konserwator powinien zbadac sprawę .

 • etek pisze:

  wyluzujcie ludzie, wyluzujcie…. no i co się stało, rozumiem, że wieżę zamku w Ksiązu by zburzyli….

 • tomek pisze:

  Dalej jest skrywana tajemnica dlaczego po co struze pilnoja nie ma potrzeby to juz minelo !

 • brak słów... pisze:

  Teren pozostał niezabezpieczony. Ktoś tam zajrzy i go przysypie ziemia, która się obsunie. Drzwi zostały zniszczone, pogięte. Szpakowski zapakował je na przyczepę i zabrał na Włodarza.

 • Nieposłuszny pisze:

  Palant myśli że ma monopol na Riese

 • derk pisze:

  Szpakowski „odkrył” też podziemne miasto przy użyciu KS-700…szkoda słów…..”Miasto” okazało się mrzonką, wszystko opisane w prasie eksploracyjnej (weryfikacja miasta)

 • kolo pisze:

  Koparkowy przed sąd a reszte rozstrzelać…

 • jedrek pisze:

  Pożal się Boże i proszę nie nazywać tego Pana eksploratorem bo sam sobie niszczy zamiast explorować. DYNAMIT wsadzić i rozpier…. panie pseudo ekspolatorze …
  Jak ktos kto twierdzi, że sie na tym zna moze takie numery odpier…… poziom pseudo amatora :(

 • Vego pisze:

  Jak zawsze reszta skryta…marjonetki dalej w teatrzyku

 • Nieposłuszny pisze:

  Obiekt był penetrowany w 93 roku są na to zdjęcia ze środka sztolni. Informowałem o tym na facebooku tej łysej pały. Nawet wklejałem tam zdjęcia które łysa pała usuwał. Dla taniej sensacji zniszczył bezpowrotnie unikatowe miejsce przy aprobacie tzw. władzy.
  Prokurator się tym zajmie panie Szpakowski.

  • poszukiwacz pisze:

   Prawda a nawet jeszcze wcześniej też byl odkopywany . On miał wizję że tam jest wejście do podziemnego miasta pod Walimiem , buhahahaha

 • Ktoś pisze:

  A gdzie są te 'potężne, stalowe, gazoodporne drzwi’? :)

  • Pan pisze:

   Może są głębiej, zasypane za kolejnym zawałem :)

   • Ktoś pisze:

    Ku temu bardziej przystanę. :) Bo niestety nie wiem z której strony nazwano te pierwsze tak „wspaniałymi” :)

 • AM pisze:

  Jeszcze niedawno świat eksploratorów odsądzał od czci i wiary Piotra Kopera. Że to nie on odkrył pociąg, że to Słowikowski itp. Macie teraz w środowisku kolejnego „orła”. Tylko, że Koper jeszcze nic nie spieprzył, a Szpakowski już zdążył i to podwójnie. Primo: nie odkrył podziemnego miasta, secundo: dzisiejszym skandalem zawstydził Turbodymomana.

 • Czarny pisze:

  Po pierwsze , ta ścianka to ściema rozleciała się w powietrzu więc o jakim zabytku mówimy wstawione drzwi od budy psa w kawałek szalunku bez zbrojenia , po drugie nie zawsze są złote pociągi a pociąg mediów do sensacji jest ogromy i bezmyślne oskarżanie kogoś najlepiej wychodzi . Gdyby nie tacy ludzie nie widzielibyście nawet kawałka sztolni chyba że w książkach a ze czasem coś się nie uda to trudno ale chwała za podejmowanie prób .

 • forteca pisze:

  Odkopaliśmy ten kompleks podziemny w latach 90 – tych. Nasze odkrycia zostały zaprezentowane na konferencji naukowej Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, a potem opublikowane w zeszytach Poznańskich Fortyfikacja. Autorzy Mariusz Aniszewski, Dariusz Korólczyk, Piotr Kruszyński i Zbyszko Z Fortecy – Badania Kompleksu Podziemnego Jugowice w Górach Sowich. Dlaczego Szpakowski zniszczył zabytek historii.

  • MK pisze:

   Prawda – widziałem zdjęcia z tych wykopków a na nich Darek i Magda

 • Irokez pisze:

  Może miał zamówienie na te drzwi. Wywiezie je w cholerę, opyli Niemiaszkowi i rozłoży rączki „nie udało się zabezpieczyć”. Normalnie kula w łeb i do rowu obu „panom” na koparce.

 • Fubu pisze:

  Szpaku do gazu najlepiej od razu ;)

 • Destroy Riese pisze:

  Po „gazowe drzwi”, „wydobyte” przez znanego ex… i badacza latających żab niejakiego KS , przyjechała z Niemiec i nadzorowała akcję Christel Ch.C.F.
  Zapewne zda relację o operatywności i pomysłowości „specjalistów”.
  Ciekawe co następne w kolejce do dewastacji?

 • czes pisze:

  teraz będziemy płakać po szwabskich drzwiach postawionych raptem 70 lat temu???

  • Irokez pisze:

   Hmm… Po jedynych znanych w całym kompleksie, zachowanych w niezłym stanie, których ogólnie w Europie zachowało się może 20 (bo albo szły na złom chwilę po wojnie wraz z likwidacją obiektów, albo były wymieniane na nowsze, jeśli obiekt używano)?

 • K.M. pisze:

  CHEĆ ZYSKU WZIEŁA GÓRĘ

  • Kliper2 pisze:

   Panowie o czym my tu gadamy przecierz to opodatkowana sciema pikni musi jakos przyciagnoc ludzi on to juz dawno przyszykowal i musialo sie tak stac ze nie weszli . Kazek po plecach poklepal , pani kazka artyku do tvn ma i wszysty zadowoleni . Tylko nie prawdziwi badacze . Zreszta ten niby nieotkryty tunel to nue robota niemcow tylko nasza zaraz po wojnie . A latanski nie byl nigdy w obozie w ludwikowicach lysy go podkrecił na swoje potrzeby

 • qwe pisze:

  Po co się podniecacie starymi drzwiami? I tak by zgnily ludzie mają zje…e berety tacy jak wy zboczenie na punkcie zabytków lepiej żeby zgnil w piachu niż wywalić je bo np może być za nimi fortuna państwo w ogóle powinno rozpiepsz.. wszystko co po szwabach bunkry itp to może by się dorobili a nie dzielą sztuki kwitną pod ziemią nie ruszać bo to zabytek. Żenada

 • adi pisze:

  żaden zabytek kawał zardzewiałych dzwiczek jaky nie oni to dalej gnily by w ziemi

 • Rustigerster pisze:

  Oto obraz Polskiego pseudodkrywcy.To bandy idiotów, popaprańców, cwaniaków, oszustów, handlarzy chodzących po polach z wyrywkami i różczkami i udających że robią coś wielkiego i pożytecznego. A chodzi im tylko o kase i żeby się nachapać. Idzie zawiadomienie do prokuratury

 • Leonard K. pisze:

  a może trzeba w Stolicy Europejskiej Kultury utworzyć muzeum poniemieckich relikwii ?
  Mam stare drzwi od stodoły no i przegniły hełm jakiegoś fryca – unikat,może tylko z 40 takich jest na DŚl.
  Nie szanujemy zabytków,oj nie.Płaczmy nad nieodpowiedzialnymi czynami Szpakowskiego,może się opamięta.

 • Wataha pisze:

  Debile to wypisują te komentarze żaden kretyn nie pisze o tym pismaku debilu który sam właził na skarpe a późnij pisze o bezpieczeństwie. Jaki zabytek drzwi których setki wywieziono no złom debilu te drzwi trzymała cienka ścianka betonu bez sklepienia i ścian bocznych. Wypisujecie bzdury.

 • exploracja pisze:

  Stalo się jak wcześniej już pisałem , Szpakowski niszczy wszystko co dotknie. Ciekawe kto finansował jego imprezę ? Za tą demolkę powinien beknąc on i starosta.

 • Halfi pisze:

  Najlepiej dla nich… podłożyć ładunki wybuchowe, wypierdolić wszystko w powietrze i pozbierać to co spadło, oczywiście potem sprzedać.

 • explorator pisze:

  Wandale piepszone i karierowicze łącznie z władzą powiatową i gminną.

  • Gieniek pisze:

   Dlaczego dopuszczaja do kierowania robotami takich ludzi co nie znają się wcale na archeologi żeby zniszczyć taki zabytek tym starostą Wałbrzyskim i jego zastępcą powinien się zająć prokurator bo coś się zdaje że to był pomysł celowy

 • krzysiek pisze:

  Skoro Tak popularny znawca i fachowiec oraz explorator W górach Sowich od wielu lat jak się nazywa Szpakowski , Kazek i ich koledzy to czy nie wiedzieli że to miejsce odkopało wcześniej setki ludzi i stwierdzono że za drzwiami nic niema ? Zajmijcie się barany badaniem historii gór Sowich , mogiłami , obozami a nie kur.a szukaniem skarbów i niszczeniem środowiska i przyrody . Brak wam widać oleju pod czaszką stare durnie.

 • babcia pisze:

  Dlaczego osoba która pisałą ten artykulnie podpisala sie pod nim? Wstydzi sie swojego nazwiska?

 • Rypek pisze:

  Jeśli po kilku ruchach łyżki przestały istnieć betonowo-pancerne drzwi, to chyba był niszczyciel czołgów, a nie koparka. Moim zdaniem to histeria, „jedyne w kompleksie RIESE pancerne drzwi”? Jakim cudem „jedyne” – znaczy kompleks RIESE miał tylko jedno wejście pancerne?

  • ech pisze:

   Nie, do niedawna jedyne zachowane. Od niedawna przez oszołoma dbającego tylko i wyłącznie o swoją kasę, nie ma znanych zamocowanych oryginalnie drzwi pancernych. Dziękujemy.

 • Adolf pisze:

  Przez tyle lat banda leniów i pijaków nic nie robiła, a jak się ktoś odważy to burki pegeerowskie ujadają.
  Zrobili to co zrobili …i dobrze że im się chciało.
  Do budy burki pegeerusy !

  • Irokez pisze:

   Szkoda, że zrobili to bez najmniejszego pomyślunku, na pałę. Równie dobrze mogli pół wsi w powietrze wywalić dynamitem w imię poszukiwania skarbów. Bo a nuż coś się odsłoni.
   Sztolnia była penetrowana, nic w niej nie było, a ci robiąc tanią sensację ją zdewastowali.

  • Kliper2 pisze:

   To miejsce już było sprawdzane. Wystarczyło trochę pomyśleć, zrobić ładne bezpieczne dojście, odrestaurować drzwi i później metodami mniej inwazyjnymi – metr po metrze odkopywać to co zasypane i może doszło by się do miejsca gdzie jest cała sztolnia. Ale na to trzeba pieniędzy i mądrych ludzi. A tak przez głupotę dwóch pajaców,oszołomów i nawiedzonych psycholi wszystko zostało zniszczone, zaprzepaszczone. A i nie prędko jakiś konserwator czy urzędnik wyda zgodę na eksploracje innych miejsc mądrym, myślącym ludziom z pasją, a nie takim dwóm kretynom.

 • Emigrant pisze:

  Hehehe, za tymi drzwiami to bylo juz przynajmniej wczesniej ze setka eksploratorow, pan Kazek niech nie udaje glupiego ze nie wie. Tuz obok pod prywatna dzialka rolna jest nastepna sztolnia z zawalem na poczatku i to jest fajniejsze miejsce do eksploracji koparka. Bo dzialka jest niezalesiona i wiadomo dokladnie gdzie konczy sie zawal aby kopac z jakims efektem. Zreszta po co od razu ryc buldozerami, od dawna istnieja male wiertnice geologiczne, a w otwor sie wpuszcza sonde z kamera albo robota do sprawdzania kanalizacji. A u nas kultura techniczna jak w epoce neandertalskiej.

  • poszukiwacze pisze:

   Tu tylko chodziło o szum medialny i reklamę dla siebie czyli Szpakowskiego , Kazka i jego żony z TVN-u .

 • Kliper2 pisze:

  Oni dobrze wiedzieli ze tam nic niema , chcieli poprostu być medialni. Reklama dzwignią handlu. Ciekawe czym nas zaskocza na nastepny rok ,jakie to tajemnice beda skrywac gory sowie , dobrze ze sie nie dorwal do odgruzowywania sztolni na gontowej ,bo tam to by miał pole do popisu.

 • Gapcio pisze:

  Szpakowski pewnie miał zamówienie od kolekcjonerów z zachodniej granicy i te drzwi opchną już jakiemuś Niemcowi, bo musi mieć kasę na różczki.

 • turystka pisze:

  Ten Pan niech się lepiej zajmie swoimi przewodnikami a nie ściąga na czarno dzieci którzy opowiadają turystom bzdury . Gdzie na jego obiekcie historia i martyrologia , miejsce gdzie ginęły tysiące ludzi robi imprezy rozrywkowe ?

 • Pseudoodkrywca pisze:

  Ludzie jacy wy jesteście naiwni. Ten kompleks został dokładnie przebadany w latach 90-tych. Nic tam nie było oprócz tych zabytkowych drzwi, które były w zainteresowaniach kolekcjonerów zachodnich jeszcze w okresie PRL-u. Większość tego obiektu jest zasypana (nie wiadomo czy celowo przez Niemców czy w wyniku upływu czasu i działań przyrody). Wszelkie prace poszukiwawcze nie maja tam sensu ponieważ trzeba wszystko odkopać i odbudować od zera. A czy tam coś jest ukryte pod tonami ziemi, korzeni drzew i kamieni – nie wiadomo (koszta milionowe). Celem Szpakowskiego były tylko te drzwi. Przyjechał z małą lawetką właśnie tylko po to. Prawdopodobnie oryginalne sprzeda na zachodzie, a podmieni na powojenne niby odrestaurowane, które będzie za opłatą pokazywał zwiedzającym w zarządzanym przez siebie obiekcie Riese. Tak się dymy Polaków.

 • telewidz pisze:

  Szpakowscy to Jonasze. Jeden nieudolnie komentuje mecze polskiej reprezentacji, drugi ośmiesza się w środowisku eksploratorów. Miasta podziemnego nie znalazł, drzwi w Jaworniku rozp|erd0lił … Jeśli zaś chodzi o mecze, to ja nie słucham Szpaka, bo on naszej kadrze przynosi pecha. Jak oglądałem mecz na TVP1 to nasi odpadli z Portugalią. Przełączam szybko na Polsat, a tam Fabiański wszystko wybronił i gramy w półfinale, bo komentował Borek :)

 • ŁOWCA GŁÓW pisze:

  CO DO TEGO MA EURO 2016 TO NIE WIEM LUDZIE SĄ NAPRAWDĘ PORĄBANI

 • emigrant pisze:

  Ciekawe dlaczego Kazek nie wskazal wlasciwego miejsca do kopania kilkadziesiat metrow dalej? Przeciez zna temat.

 • piotr pisze:

  Mam nadzieje że ktoś powiadomił prokuraturę i że ten wandalizm zostanie surowo ukarany. PS. W jakim kraju przyszło nam mieszkać .

 • obserwator wydarzeń pisze:

  Witam wszystkich i tych dobrych i tych złych. Co do eksploratorów to z czystym sumieniem mogę powiedzieć że są to Panowie Koper i Richter. Od momentu zgłoszenia sprawy pociągu uparcie przez prawie cały rok zbierali wszystkie potrzebne dokumenty aby mogli zabrać się za prace odkrywkowe. Wiem nawet że nie chcieli wiercić otworów celem wpuszczenia kamery ponieważ wiertło mogło by zniszczyć potencjalne znalezisko a na powierzchnię wydostały by się tylko strzępy. Jeżeli w sierpniu odkopią choćby stare poniemieckie torowisko i jeden wózek to będzie to ogromny sukces. I wtedy Szpakowski będzie chciał przejąć od nich tą drobnicę i wystawić w swoim muzeum w ludwikowicach żeby trzepać siano od zwiedzających. Jeden z Was napisał że Szpakowski za pieniądze zrobił by wszystko. Kasa robi kasę . Znalazł jego ojciec, a on przejął i ma. Następnym jego celem powinno być dostanie się do bunkrów przy znanej betonówce ale może narysowana trupia czacha go odstrasza ( a może już to sprawdził ? ) Jest jeszcze kilka tematów o których Szpaku nie wie i lepiej niech tak zostanie. Są inni którzy też chcieli by coś znalezć. On się skupia tylko na Olbrzymie a prawdziwe perełki są nie w tym miejscu……….. Jeszcze jedna ważna sprawa, mianowicie Konserwator Zabytków wstrzymywał decyzję dla Panów Koper i Richter min. z powodu że mogą być w miejscu ukrycia pociągu zwłoki ( oczywiście same szkielety ), ale jest decyzja i nawet jak będą tam szkielety to na pewno zostaną złożone w prawdziwym grobie z napisem NN i z pełnym szacunkiem. A jak jest na udostępnionych podziemiach? Przewodnicy mówią o ilości więzniów którzy zginęli przy budowie kompleksu, ale nigdy nie usłyszałem gdzie są oni pochowani. Otóż nikt tego nie wie, a prawdopodobnie chodzimy po nich bo byli wywożeni z urobkiem. I co? Idziemy, patrzymy ,podziwiamy a pod naszymi stopami leżą ludzie którzy byli zmuszani do niewolniczej pracy i oddali życie za urojone pomysły Hitlerowców. Pomyślcie o tym na wycieczkach. Jeżeli nie zgadzacie się ze mną proszę o wszelkie komentarze i dobre i złe na mój temat. Pozdrawiam wszystkich.

  • Emigrant pisze:

   Obserwatorze, jak widac ,,eksploratorzy” uzywaja sprzetu ciezszego kalibru niz wiertla. Nie rozumiem co moglo by zostac zniszczone po wykonaniu odwiertu? Przeciez i tak sie jakos trzeba tam bedzie dostac, a nie wypobrazam sobie ze Koper z Richterem beda odgrzebywac to pedzlem archeologicznym. Ponadto pozwalanie na obecosc niemcow i niemek w miejscu ekspoloracji jest glupie i niepozadane. Chocby ze wzgledu na ich bezczelnosc i wpomniane prochy przez nich pomordowanych wiezniow.

   • Mądry pisze:

    Człowieku co ci przeszkadza to że Niemcy są przy odkopywaniu czegokolwiek, to jest tak samo dla nich historia jak i teraz dla ciebie, widać logikę myślenia i podejścia jak u Kaczyńskiego bez komentarza, a ponadto przed wojną Niemców było ok 50 mln. Ale nie wszyscy Niemcy byli nazistami i mordercami przecież wszyscy nie byli w Wermachcie i SS, więcej racjonalnego myślenia radzę Polakom, przykład, to tak jak Duda,Kaczyński i Szydło by chciał wojnę wywołać z kimkolwiek i nawet z 400 tys. wojska by miał, to reszta 37,5 mln Polaków zostanie według ciebie włącznie z tobą też Mordercami. !!!

    • Orinoko pisze:

     Teraz to dla nich historia, ale wtedy Hitler wygrał demokratyczne wybory. Więc jakby nie patrzeć miał poparcie narodu.

 • Nieposłuszny pisze:

  Bezpowrotnie zniszczono zupełnie unikatowe wejście do sztolni. Zrobiono to absolutnie nie potrzebnie gdyż sztolnia ta była już penetrowana w 93 roku przez znane w środowisku eksploratorów osoby. Są zdjęcia ze środka sztolni. Do dewastacji zabrano się zupełnie bezmyślnie, bez żadnej wiedzy o tym miejscu. Za tą betonową ścianą z drzwiami był 7 metrowej długości zawał a potem kolejna ściana z betonu za którą powinna być drożna sztolnia. Wystarczyło wybrać zawał od góry udrażniając przestrzeń po między ścianami by wejść do środka. Pan Szpakowski nie jest żadnym eksploratorem, jest po prostu bezmyślnym wandalem. To bardzo smutne że taki akcje mają miejsce, na dodatek przy obecności tzw władzy.

 • aegr pisze:

  Powołajcie komisję sledczą w sprawie rozwalenia szkopskich drzwi, które są dla polaczków relikwią. całe to riese powinno sie wyplic w kosmos. gdzie odszkodowania dla rodzin pomordowanych przez niemców?

  • Irokez pisze:

   Wszystko rozwalmy, na co nam cokolwiek starszego niż przeciętna szafka z IKEI. Że unikat? Walić to, przecież niemieckie, to można zniszczyć.

 • MK pisze:

  Stolnie nr 6 i7 to według opisów któregoś z wojskowych badających ten teren zaraz po wojnie były komorami gazowymi.

 • Ddariusz-April;) pisze:

  Smutne zakończenie historii. Piękne były te drzwi. Bylem tam pierwszy raz okół 1995 roku i we czwartek no i dziś. ROZCZAROWANY jestem postępowaniem Pana S. Przyjechał tylko po drzwi. Kasa i tylko kasa, zapał do historii znikł. Szkoda, bo Można bylo drzwi zostawić – jedyne takie jakie się uchowały w Riese. Teraz czekam na wysadzenie kasyna i siłowni w celu odzyskania prętów zbrojeniowych z żelbetonu.

 • AM pisze:

  Kwiatkowski to wytwór Rosiaka, więc jak można od niego wymagać, żeby podejmował mądre i logiczne decyzje?

 • Anonim pisze:

  Wszyscy którzy byli na miejscu widzieli co się stało,Sztolnia została kilka dni wcześniej odkopana do eksploracji.W sobotę koparka zorganizowana przez Starostwo odkopała stalowe drzwi i otworzyłem je własnoręcznie i okazało się że jest zawał .Na tyle miałem zgody i to wykonałem.Okazało się że sztolnia nie jest wybetonowana,że jest tylko 40 cm mur z drzwiami metalowymi głębiej typowo zabudowana drewnem.Mur nie był w żaden sposób zespojony ze skałą i groził zawaleniem się.Do takiego wniosku doszedł nadzorujący moje odsłonięie Pan Starosta Krzysztof Kwiatkowski.Podzielałem jego obawy ale nie byłem kompetentny do podejmowania jakichkolwiek decyzji wykraczających po za tymi określonymi w decyzji konserwatora .Reszta nie była zależna ode mnie.Starosta podjął decyzję że należy go przewrócić żeby nie runął na ciekawskich i nie przygniótł kogoś.Dalsze prace zostały przeprowadzone pod nadzorem Pana Starosty ,Mur został przewrócony ,drzwi zabezpieczone,zawał za murem lekko rozkopany na tyle na ile pozwalały warunki.Ja w tym czasie pojechałem po przyczepę żeby zabezpieczyć zdemontowane drzwi.Prace te ,moim zdaniem zasadne,odbywały się jak wszyscy widzieli w czasie mojej nieobecności.Teraz podjęte zostaną decyzję jaką przyjąć metodologie i kiedy ruszyć z kolejnym etapem odkopywania sztolni.Podsumowując nic szczególnego się nie wydarzyło ,spękany i niespojony ze skałą 40 centymetrowy beton,już nikomu nie zagraża i po zakończeniu prac odtworzy się go i zamontuje w nim zabezpieczone drzwi.Cały ten niesmaczny szum i nietaktowne komentarze robi kilku anonimowych niedowartościowanych ludzi którzy zostali wydaleni,lub niedopuszczeni do grup poszukiwawczych.Zamieszanie również na rękę jest grupom konkurencyjnym oraz tym niespełnionym………….Pozdrawiam wszystkich i wracam do pracy .Krzysztof Szpakowski

  • Irokez pisze:

   Drzwi już sprzedane? Niemiec dużo ojro rzucił?
   Oczywiście o zawale dowiedzieliście się dopiero po otwarciu wrót. Ot, niespodzianka.
   Co do bezpieczeństwa: tyle lat było zasypane, to było zasypać ponownie i pozwolić czekać na lepsze czasy, a nie dewastować i mówić „odtworzy się”. Na tej zasadzie można rozpirzyć w imię poszukiwań wszystko, bo przecież można zrekonstruować. Książ można przeryć, Czochę zrównać z ziemią dynamitem itd. Zawaliliście robotę i tyle. I tak nie będziecie od drzwi raczej kopać przez X metrów znanego zawału, więc na kiego kija je ruszaliście?

   • Kacper pisze:

    A po co ci była cwaniaku laweta. Zabrałeś oryginalne drzwi (pewnie na zamówienie jakiegoś szwaba). A sam wstawisz takie same powojenne. Ciekawe jak to wszystko odtworzysz i za czyje pieniądze. Porąbany cwaniaku któremu we łbie sie poplątało. I zacznij myśleć a nie obwieszaj sie jak choinka naszywkami których prawa nie masz nosić.

  • Ork pisze:

   A poza tym, jakie uprawnienia do decydowania o pracach przy wykopaliskach ma starosta? Był kwit od konserwatora, co wolno, a co nie, więc starosta powinien mieć do gadania tyle, ile Żyd za okupacji. Tymczasem Jaja go zaswędziały czy co, że się chciał wykazać jako gospodarz? Wara, a nie karwa decyzje w polu wydawać. A może forsa mu zapachniała, też mu posmarowano?

 • B pisze:

  Może by pomnik postawić.tu poległy stare zgnite drzwi.u ruskich już dawno by wyjebali w powietrze te skarpe żeby zajzec co tam jest.tak samo te skarpe co niby pociąg schowany dawno by w strzepach była i pociąg na wierzchu.

 • poszukiwacze pisze:

  czekamy na dalsze informacje w sprawie zniszczenia zabytku . i kto za to odpowie ….
  mamy nadzieje za nikt nie pusci tego w zapomnienie ….
  to nie jest zniszczenie jakiejs głupiej monetki tylko cennego zabytku ….moze ostatniego ktory przetrwał 70 lat .

 • Ddariusz-April;) pisze:

  To chyba nie był zabytek, nie był wpisany do rejestru zabytków. Nie mniej szkoda – tak ogólnie.

 • ja pisze:

  na wszystkie roboty archeologiczne potrzeba zgody konserwatora! Czy taka zgoda była?

 • To-jest-to pisze:

  Tutaj znajdziecie wszystko w temacie sztolni w tamtym rejonie: http://pj-blog.pl/pj/?p=2898
  Przebadanie juz wielokrotnie i nawet w latach 40 narysowano ich plany. Pan Szpakowski i s-ka w ogole nie korzystaja z istniejacej literatury? Mogliby poswiecic swoj czas na odkrywanie faktycznych nieznanych obiektow.

 • Kurt Meyer - odkrywca drzwi'1992 pisze:

  A kto temu lysemu pozwolil zabrac te stalowe drzwi? Przeciez to zabytek, czyli co, kradziez? I co? Teraz je zamontuje w jakiejs badziewnej makietce w tym swoim cyganskim pierdolniku na Wlodarzu i bedzie raczyl turystow jakimis wymyslonymi historiami co za tymi drzwiami jest. Skandal. Gdzie jest prokurator?

 • asdqwe pisze:

  (usunięte przez redakcję) nie operator… suszarki bym debilowi nie dał…

 • No name - archeolog i pasjonat eksploracji pisze:

  Niestety akcja źle przeprowadzona. Zdjęcia nie kłamią. Panowie nawarzyli piwa, które będzie trudno wypić. Przy okazji mogą niestety ucierpieć porządnie działające stowarzyszenia pasjonatów eksploracji i archeologii militarnej.

 • dudu pisze:

  Co wy pier…e . Tomek Presti już w latach 95tych dawno wiedział o tym bunkże. Ja wiem od niego samego bo mi opowiadał . A teraz wielka sęsacja.

 • Kliper2 pisze:

  Panie Krzysztofie troche pokory niszczysz pan bezpowrotnie objekty historyczne bez rzadnego udukumentowania ich ,opowiadasz pan takie rzeczy tym ludzia ze Lem przy tym by nie ogarnoł ,panoszysz pan sie jak by to wszystko bylo pana na wyłoncznosc albo nalezało sie panu. Jestem wstanie zrozumiec to ze znalazl pan dobra krowe do dojenia ale poco ten heretyzm i wandalizm. A sylwestrem na wlodarzu to juz przeszedełs pan samego siebie ,tam gineli ludzie !To tak jak by w oswiecimiu ktos postanowl zrobic sylwestra . Gdzie tu jakis szacunek dla histori i tragedi ludzkiej tego miejsca ? Gdzie jakis kregosłup moralny ? Apeluje do pana wez pan miej jakis hamulec bo to zakrawa na kpine

 • Paweł G pisze:

  Fakt zniszczył kompletnie te drzwi to zrobił bezmyślnie ale patrząc na zamknięte drzwi nigdy byśmy nie dowiedzieli co jest za nimi

  • Ork pisze:

   Dowiedzieliśmy się już dawno temu, bo i za PRLu służby penetrowały, i w latach 90 cywile. Co było za tymi wrotami było doskonale wiadomo.

 • bb pisze:

  nie opisywac tylko podziekowac przy nastepnych wyborach

 • Shlomomelam@gmail.com pisze:

  Wiem gdzie Niemcy skryli setki skrzyń ze zlotem. Szukam Osobistośc ktura jest wstanie oczymac odpowiednie pozwolenia na odkrycie tajnej skrytki.
  Proszę pisać do shlomomelam@gmail.com

 • Zobacz także