Decyzja zapadła. Kopalnia KSS Bartnica wznawia wydobycie w Rybnicy

13 kwietnia 2017 14:12. Kopalnia melafiru w Rybnicy Leśnej. Fot. użyczone / KSS Brtnica. Tekst: KSS Bartnica

Tematy: 


Informacja Zarządu Kopalń Surowców Skalnych w Bartnicy sp. z o.o. w sprawie koncesji na wydobywanie melafiru w Rybnicy Leśnej. Dnia 5 kwietnia 2017 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał Kopalniom Surowców Skalnych w Bartnicy koncesję na wydobywanie melafiru ze złoża w Rybnicy Leśnej.

Decyzja Marszałka wieńczy trwające aż 6 lat starania KSS Bartnica o nową koncesję.

Działania zmierzające do uzyskania koncesji rozpoczęliśmy w kwietniu 2011 r. Pokonaliśmy w tym czasie nie tylko wyjątkowo długą, ale też trudną i wyboistą drogę. Tym bardziej cieszy pomyślne dotarcie do celu – mówi Jakub Madej, prezes KSS Bartnica. – Możliwość kontynuacji wydobycia melafiru w Rybnicy Leśnej wpłynie pozytywnie nie tylko na gospodarczy rozwój regionu, ale także zapewni pracę i godne życie ponad 40 etatowym pracownikom Spółki oraz ok. 100 podwykonawcom z dotkniętego bezrobociem regionu. Odkąd bowiem w czerwcu 2015 r. wygasła poprzednia koncesja, ludzie żyli w wielkiej niepewności – mówi prezes Madej.

REKLAMA

I dodaje: – Mamy także świadomość, że nic nie jest dane raz na zawsze. Dlatego, jako firma odpowiedzialna społecznie, nadal będziemy prowadzić działania zmierzające do zrównoważonego współistnienia ze społecznością lokalną, będziemy pamiętać o zobowiązaniach, które nasza spółka ma wobec otoczenia i będziemy się z nich wywiązywać jako uczestnik lokalnego życia społecznego – mówi Jakub Madej.

W poprzedzającej wydanie koncesji decyzji środowiskowej Burmistrza Mieroszowa znalazło się szereg warunków, które istotnie zmniejszają potencjalną uciążliwość działania Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej. Ograniczenia spowodują m.in., że nie zwiększy się transport urobku. Innym dodatkowym obowiązkiem nałożonym na kopalnię jest m.in. monitoring przyrodniczy.

W Rybnicy Leśnej znajduje się najlepsze w Polsce złoże melafiru – kruszywa wykorzystywanego do budowy dróg i szlaków kolejowych. Melafir wydobywany jest tu od ponad 100 lat.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 13 kwietnia 2017 14:12
`