Cyrk Korona w Wałbrzychu. Czy wydawanie pustych deklaracji ma jakikolwiek sens?

4 marca 2016 10:46. 04.03.2016. Wałbrzych, Cyrk Korona na wałbrzyskim osiedlu Podzamcze. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Od 10 lutego za sprawą decyzji Prezydenta Romana Szełemeja Wałbrzych dołączył do grona miast w Polsce, które zakazują występów cyrkom pokazującym zwierzęta. Dekret miał ograniczyć cyrkom możliwość prezentowania programów z udziałem zwierząt. Wprowadził także zakaz dystrybuowania biletów w szkołach, szpitalach, urzędach i innych instytucjach gminnych.

Ze specjalnego komunikatu wydanego w tej sprawie czytamy, że intencją władz miasta jest zaznaczenie istotnego problemu, jakim jest wykorzystywanie zwierząt w pokazach cyrkowych, objazdowych akwariach i podobnych tego typu atrakcjach.

Na nic zarządzenia, na nic zakazy – od wczoraj na Podzamczu instaluje się Cyrk Korona. Jak to możliwe? Otóż zakaz dotyczy jedynie terenów gminnych. Nie obejmuje miejsc należących, tak jak w tym przypadku, do spółdzielni mieszkaniowych. Podobnie rzecz ma się z dystrybucją biletów – nie ma formalnej możliwości zablokowania prowadzenia promocyjnej dystrybucji w budynkach spółdzielczych, wspólnotowych, sklepach, hipermarketach – czyli miejscach, gdzie ruch jest największy.

REKLAMA

Zainstalowany na placu przy ulicy Kasztelańskiej cyrk korzysta z wody dostarczanej przez WZWiK, prądu dostarczanego przez Tauron, na słupach ZDKiUM  reklamuje swoje przedstawienia. Płaci spółdzielni mieszkaniowej za miejsce rozstawienia namiotów. Na pobycie cyrku w mieście zarabiają wszyscy, poza Gminą Wałbrzych.

Oczywiście nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze. Zadaję sobie jednak pytanie, jaki sens ma zarządzenie prezydenta, w obliczu faktów posiadające jedynie moc formalną. Nie wpływa ono, jak widać, w żaden sposób na funkcjonowanie cyrków. Zadajemy pytanie: czy stawianie kategorycznych zakazów będących de facto martwymi przepisami ma jakikolwiek sens? Może rozważniejszym byłoby wydanie oświadczenia, że cyrki, w których występują zwierzęta nie są w mieście mile widziane? Moc sprawcza takiego oświadczenia byłaby identyczna z obecnym zakazem, nie powodowałaby jednak wrażenia, że właściciele i pracownicy Cyrku Korona i każdego innego, jaki zechce w Wałbrzychu wystąpić, zagrali prezydentowi i urzędnikom na nosie.

***

ZARZĄDZENIE NR 110/2016

PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do Gminy Wałbrzych objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych, realizujących zadania w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości lub zasobem nieruchomości Skarbu Państwa do nie udostępniania nieruchomości z tych zasobów na cele związane z organizowaniem i przeprowadzaniem objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
§ 2. Zabrania się prowadzenia akcji promocyjnych i dystrybucji biletów na cele, o których mowa w § 1 w budynkach Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Wałbrzycha.

04.03.2016. Wałbrzych, Plakaty reklamujące spektakl Cyrku Korona. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

04.03.2016. Wałbrzych, Plakaty reklamujące spektakl Cyrku Korona na słupach należących do ZDKiUM. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

04.03.2016. Wałbrzych, Cyrk Korona na wałbrzyskim osiedlu Podzamcze. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

04.03.2016. Wałbrzych, Cyrk Korona na wałbrzyskim osiedlu Podzamcze. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 4 marca 2016 10:46
`