Nie dla zwierząt w cyrku. Wałbrzych dołącza do grupy koalicji antyprzemocowej.

10 lutego 2016 12:45. Źródło: Facebook Cyrk Zalewski

Wałbrzych dołączył do grona miast w Polsce, które zakazują występów cyrkom pokazującym zwierzęta. 10 lutego weszło w życie zarządzenie prezydenta miasta w tej sprawie.

Od dziś wchodzi w życie zarządzenie prezydenta Romana Szełemeja ograniczające możliwość cyrkom prezentowania programów z udziałem zwierząt przedstawień na terenach gminnych. Obowiązywał będzie także zakaz dystrybuowania biletów w szkołach, szpitalach, urzędach i innych instytucjach gminnych.

Ze specjalnego komunikatu wydanego w tej sprawie czytamy, że intencją władz miasta jest zaznaczenie istotnego problemu, jakim jest wykorzystywanie zwierząt w pokazach cyrkowych, objazdowych akwariach i podobnych tego typu atrakcjach.

Jak donosi portal samorządowy, tylko w styczniu 2015 pojawiło się blisko 8 tys. wpisów na temat cyrkowych pokazów z udziałem tresowanych zwierząt. Co czwarty wpis, w którym padały słowa „cyrk” i „zwierzęta”, zawierał link do petycji w sprawie zakazu wstępu cyrków w danym mieście. Badanie przeprowadzone przez Instytut Monitorowania Mediów pokazało, że takie petycje pojawiają się w sieci każdego dnia, a centralnym miejscem działania są media społecznościowe. Presja przynosi skutek – coraz więcej miast znajduje sposób na zakazanie wstępu cyrkom.

REKLAMA

Masowy sprzeciw przynosi skutki, bo coraz więcej polskich miast zamyka przed cyrkami bramy. Zrobiły to m.in. Ciechanów, Gorzów Wielkopolski, Bielsko-Biała, Legnica, Opole, Dębica, Słupsk, Czersk, Łódź, Śrem, Szprotawa, Wrocław i Poznań. W sieci trwa mobilizacja mieszkańców innych miast, również tych mniejszych. Najgłośniej o wprowadzenie zakazu apelują mieszkańcy Torunia, Bydgoszczy i Gliwic.

W zarządzeniu prezydenta opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej czytamy:

ZARZĄDZENIE NR 110/2016

PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do Gminy Wałbrzych objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych, realizujących zadania w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości lub zasobem nieruchomości Skarbu Państwa do nie udostępniania nieruchomości z tych zasobów na cele związane z organizowaniem i przeprowadzaniem objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
§ 2. Zabrania się prowadzenia akcji promocyjnych i dystrybucji biletów na cele, o których mowa w § 1 w budynkach Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Wałbrzycha.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 10 lutego 2016 12:45
`