Zrobiono kolejny krok w kierunku ożywienia Sokołowska. Rusza Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Eko-Wieża”.

20 maja 2015 09:07. Międzynarodowego Laboratorium Kultury w Sokołowsku 2015. Fot. użyczone

W samo południe 28 maja 2015 Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ otwiera działalność Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Eko-Wieża", w ramach przebudowy obiektu dawnego sanatorium Grunwald w Sokołowsku, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Międzynarodowe Laboratorium Kultury.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013, Priorytet nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska, Działanie nr 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna” oraz środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i własnych Fundacji.

W rozmowie z Dziennikiem Bożenna Bisubska, wiceprezes Fundacji InSitu w Sokołowsku zaznacza: – Cała trudność, ale i płynąca z tego satysfakcja, że sanatorium udaje się ocalić coś od zniszczenia i zapomnienia. Mam zawsze osobisty stosunek do przedmiotów wykonanych czyjąś ręką, gdzie widać nie tylko pracę, ale i kunszt. Ten obiekt jest pełen takich perełek, ale został nie tylko spalony, ale i okradziony. Jesteśmy bardzo szczęśliwa z tak namacalnego efektu naszej pracy, ale również pracy wszystkich naszych współpracowników i instytucji współfinansujących. To, co dla wielu przez lata było niemożliwe, teraz otwiera drzwi dla wszystkich.

 

REKLAMA

Bożenna Biskubska zachwala też walory przyrodnicze Sokołowska: – Rozpościera się tu przepiękny park, a w nim bardzo ciekawe okazy starodrzewia z prawie dwustuletnimi drzewami.  Całe Sokołowsko jest praktycznie pogrążone w zieleni. Z tarasu widokowego można zobaczyć góry otaczające miejscowość, podziwiać wspaniałe panoramy. Mamy wspaniałe trasy na pieszą wycieczkę. Szczerze zapraszam do obserwacji tego, co się dzieje w Sokołowsku, ale również do korzystania z całego bogactwa propozycji, które są wokół nas” – powiedziała Bożenna Biskupska..

Powstałe sale ekspozycyjne „Dziupla”, letni aneks „Nora”, pracownia warsztatowa „Echo natury 2000”, pracownia „Tropy natury 2000”, pomieszczenia ekspozycyjne „Motyle”, „Ptaki” i „Nietoperze” oraz taras widokowy, to efekt wieloletniego wysiłku i znaczący moment w historii odbudowy dawnego Sanatorium. Obiekt będzie miejscem edukacji ekologicznej dla turystów, młodzieży i mieszkańców regionu, a także środowisk ekologicznych z Polski i z zagranicy. Działalność Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Eko-Wieża”, to także ogromna szansa dla rozwoju Sokołowska i przywrócenia mu należytego miejsca na mapie Europy.

Obiekt byłego Sanatorium został wybudowany został w latach 1853 – 1876 w oparciu o nowatorską koncepcję dr Hermana Brehmera i projekt Edwina Opplera – jednego z najwybitniejszych architektów swoich czasów – XIX wieku. Obiekt wpisany został do rejestru zabytków w 1966 roku. Oprócz wyjątkowej wartości architektonicznej posiada cenną wartość historyczną i naukową ze względu m.in. na fakt, że był pierwszym na świecie specjalistycznym Sanatorium dla chorych na gruźlicę. Po raz pierwszy zastosowano tu nowatorską metodę leczenia klimatyczno-dietetycznego.

Na jego wzór został stworzony ośrodek leczenia w Davos w Szwajcarii. W późniejszym czasie Gorbersdorf (Sokołowsko) zyskał miano „śląskiego Davos”, chociaż to Davos powinno nazywać się „szwajcarskim Gorbersdorfem (Sokołowskiem).

Był to prestiżowy ośrodek gromadzący kuracjuszy, ludzi kultury i nauki z wielu krajów, tworzący atrakcję turystyczną dla mieszkańców regionu, obszarów przygranicznych oraz gości zainteresowanych bogatą ofertą medyczno-kulturową oraz walorami przyrodniczymi regionu. W 1873 roku przebywało tu 706 kuracjuszy, a sam ośrodek stał się niezwykle popularny w całej Europie, o czym świadczą liczne przewodniki po Sokołowsku, wydane w Budapeszcie, Zurichu, Paryżu, Wiedniu, Warszawie i Petersburgu.

Funkcje sanatoryjne pelnił do lat 90. XX w. W 2005 r. był dwukrotnie podpalany i popadał w ruinę. Od 2007 r. Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ – jako obecny właściciel obiektu, prowadzi jego odbudowę.

Siedziba  Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Eko-Wieża, Sokołowsko 2015. Fot. użyczone

Siedziba Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Eko-Wieża, Sokołowsko 2015. Fot. użyczone

Siedziba  Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Eko-Wieża, Sokołowsko 2015. Fot. użyczone

Siedziba Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Eko-Wieża, Sokołowsko 2015. Fot. użyczone

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 20 maja 2015 09:07
`