Zmienią się nazwy ulic. Wiemy jakie… i na jakie

23 maja 2017 14:05. Tabliczka na budynku przy ulicy Buczka w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych
Tabliczka na budynku przy ulicy Buczka w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


Zgodnie z wymogiem Ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która zobligowała gminy do zmiany nazwy ulic wskazane przez Instytut Pamięci Narodowej, mogące w jakikolwiek sposób propagować wspomniany ustrój, Gmina Wałbrzych poddała pod konsultacje społeczne kilkanaście wytypowanych do zmiany nazw.

Z początkowych, branych pod uwagę 32 nazw ulic (Buczka, Duracza, Rabiegi, Kosteckiego, Barbusse’a, Sawickiej, Kochanka, Lewartowskiego, Piotrowskiego, Dubois, Kunickiego, Bardowskiego, Pietrusińskiego, Ossowskiego, Limanowskiego, Kubeckiego, Pstrowskiego, Kostrzewy, Czeredziaka, Daszyńskiego, Okrzei, Kasprzaka, Koszarka, Pługa, Kani, Proletariacka, Bohaterów Pracy, Dąbrowszczaków, Hercena, Grabowskiej, Drzymały, Langera i Gagarina) ostatecznie Instytut Pamięci Narodowej wytypował w Wałbrzychu do zmiany 8 ulic: Lewartowskiego, Czajkowskiego, Dąbrowszczaków, Antka Kochanka , Kosteckiego, Duracza, Kostrzewy i Hanki Sawickiej. Do tej listy zespół miejski dołożył jeszcze 4: Buczka, Rabiegi, Czeredziaka i Kani

Mieszkańcy miasta wyrazili swoje zdanie w formie pisemnego głosowania – w ankiecie wybrali jedną z dwóch zaproponowanych nazw. We wszystkich poza jednym wyjątkiem przyjęto jedną zaproponowanych przez Urząd opcji – jedynie mieszkańcy ulicy Hanki Sawickiej w większości opowiedzieli się za wybraniem trzeciej, własnej nazwy – i nadaniu ulicy imienia Wałbrzyskich Górników. Pomysł jednak nie ma szans powodzenia – Jerzy Kaliciński z Biura Geodezji Urzędu MIejskiego w Wałbrzychu argumentuje to istnieniem skwer o tej samej nazwie. Dlatego, żeby uniknąć pomyłek, ulica nosiła będzie nazwę „Lwowska”.

REKLAMA

Po zakończonych konsultacjach wyniki trafią do koniecznych komisji w Urzędzie Miasta, a na czerwcowej sesji Rady ubrane w ostateczny kształt Ustawa o zmianie ulic poddana zostanie pod głosowanie i osąd Radnych.

 • Buczka – Jana Brzechwy,
 • Dąbrowszczaków – Monte Casino,
 • Duracza – Czesława Miłosza,
 • Antka Kochanka – Gwarków,
 • Kosteckiego – Karkonoska,
 • pl. Kostrzewy – pl. Powstańców Warszawy,
 • Lewartowskiego – Andrzeja Wajdy,
 • Hanki Sawickiej – Lwowska,
 • Czajkowskiego – Zacisze,
 • Rabiegi – Tadeusza Różewicza,
 • Czeredziaka – Reduty Ordona,
 • Bronisława Kani – Leśne Wzgórze,
 • Piortowskiego – Leszczynową.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 23 maja 2017 14:05
`