Zmiany w zasadach ortografii języka polskiego. Jak komentują to nauczyciele?

18 maja 2024 09:24. Fot. źródło: Pixabay

Wprowadzone przez Radę Języka Polskiego zmiany w zasadach ortografii to krok w dobrą stronę – mówią wałbrzyscy pedagodzy. Zmiany upraszczają i ujednolicają część zależnych do tej pory od kontekstu zdania zasad.

O opinię na ten temat poprosiliśmy między innymi panią Iwonę Hnatiuk, polonistkę, dyrektor Zespołu szkół nr 5 w Wałbrzychu i Sylwię Bielawską, dr nauk humanistycznych, byłej wiceprezydent Wałbrzycha ale też dyrektor wydawnictwa uczelnianego ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Obie panie jednoznacznie odpowiedziały – część dość skomplikowanych do tej pory zasad została po. prostu uproszczona:

– To są bardzo dobre zmiany. W zasadzie to są zmiany, których oczekiwaliśmy już od kilku lat. Rada Języka Polskiego przyjmowała komunikaty ze strony środowiska językoznawców, ale też jest zwykłych obywateli, mieszkańców po to, żeby w końcu właśnie doprowadzić do tego, żeby pisząc osoby nie musiały się zastanawiać i głęboko analizować, czy to powinna być taka, a nie inna pisownia. – powiedziała dr Sylwia Bielawska

REKLAMA

– Chociażby taki przykład: kiedy imiesłowy pisaliśmy z przeczeniem „nie” albo łącznie albo rozdzielnie, w zależności od kontekstu czy znaczenia w zdaniu. Na przykład: „nie palący”. Niepalący wciąż, jako cecha stała, to jest do tej pory łączna pisownia. Nie palący w tej chwili, obecnie – pisownia rozdzielna. Teraz jest zostało ujednolicone, a więc moim zdaniem po prostu będzie łatwiejsze. – to właśnie dyrektor Iwona Hnatiuk

Inną ważną zmianą jest ujednolicenie pisowni nazw geograficznych – ulic, placów, regionów, zabytków.

– Sięgnijmy po przykład z wałbrzyskiego podwórka. Zamek Książ. Od wielu lat toczyła się dyskusja, czy to się powinno zapisywać wielką literą, czy małą literą. Dlaczego pierwszy człon małą, a drugi wielką? Od 1 stycznia 2026 roku, bo przypomnę, że te zmiany wejdą dopiero wtedy w życie, to to ujednolicono, uproszczono. Zamek Książ teraz będziemy mogli zapisywać wielką literą.

W sumie zmian wprowadzonych do zasad ortografii języka polskiego jest jedenaście. Ze wszystkimi można zapoznać się na stronie internetowej Rady Języka Polskiego

 

 

 

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 18 maja 2024 09:24
`