Zawodowe klasy patronackie – podpisano umowę o utworzeniu kolejnych

23 kwietnia 2018 07:15. W siedzibie WZK Victoria podpisano umowy o utworzenie patronackich klas zawodowych w Wałbrzychu i w Szczawnie-Zdroju. 20.04.2018. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych
W siedzibie WZK Victoria podpisano umowy o utworzenie patronackich klas zawodowych w Wałbrzychu i w Szczawnie-Zdroju. 20.04.2018. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” utworzyły cztery klasy patronackie kształcące w zawodach technik mechanik, mechatronik, elektryk oraz technik technologii chemicznej. Klasy działać będą w ramach Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” powołanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną. W uroczystości podpisania umów uczestniczyła Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz zarząd Starostwa Powiatowego.

– Bez szkolnictwa zawodowego i technicznego nie można planować przyszłości dużych zakładów przemysłowych. Te muszą i coraz częściej chcą wspierać szkoły zarówno logistycznie i organizacyjnie, jak i finansowo. Jest to najefektywniejszy sposób kształcenia specjalistów – podkreślała szefowa resortu edukacji. – Szkoła branżowa i techniczna powinna stać się szkołą pierwszego wyboru, a naszą rolą – rolą dorosłych, jest przekonanie młodzieży do takiego myślenia – powiedziała Minister Anna Zalewska.

Klasy patronackie powstaną w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu (technik mechatronik i technik mechanik), Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” (technik elektronik) oraz Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie ze Szczawna Zdroju (technik technologii chemicznej). W ramach współpracy w WZK „Victoria” odbywać będą się wizyty zawodoznawcze. Pracodawca organizować będzie praktyki oraz dodatkowe szkolenia dla uczniów, a także doposaży szkolne pracownie. Młodzież z najlepszymi wynikami może także liczyć na atrakcyjne stypendia.

REKLAMA

– Jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie. Pracują u nas całe rodziny – powiedziała Katarzyna Dawidczyk, prezes zakładów koksowniczych. – Problemem zaczyna być jednak luka pokoleniowa. Średnia wieku w naszych zakładach wynosi 38 lat. Na rynku nie ma potrzebnych nam specjalistów, dlatego zdecydowaliśmy się na przystąpienie do klastra oraz poszukanie wspólnie szkół, które będą kształcić w potrzebnych nam zawodach – tłumaczy.

Warto zaznaczyć, że dotychczas, w ramach Klastra Edukacyjnego „INVEST IN EDU” powstało jedenaście klas patronackich. Jego głównym celem jest monitorowanie i prognozowanie zapotrzebowania na konkretne umiejętności i kwalifikacje zawodowe, promowanie szkolnictwa technicznego i branżowego oraz kojarzenie szkół z pracodawcami.

Klaster prowadzony przez WSSE zrzesza obecnie ponad 100 podmiotów: przedsiębiorców, szkoły ponadgimnazjalne kształcące zawodowo i  uczelnie wyższe, instytucje wspierające i  okołobiznesowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Klaster działa pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dyrektor ZS nr 5 Iwona Hnatiuk podpisuje umowę na utworzenie klasy zawodowej klasy patronackiej z WZK Victoria. 20.04.2018. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Dyrektor ZS nr 5 Iwona Hnatiuk podpisuje umowę na utworzenie klasy zawodowej klasy patronackiej z WZK Victoria. 20.04.2018. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 23 kwietnia 2018 07:15
`