Zakład Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu otwarty

23 listopada 2015 15:18. Źródło: UM Wałbrzych,fot. Jacek Zych

Tematy: 


23 listopada w Wałbrzychu przy ul. Mickiewicza 24 uruchomiono Centrum Edukacyjno - Zawodowe Osób Niepełnosprawnych. Utworzono je w zabytkowym budynku byłej szkoły podstawowej nr 12. Modernizacja obiektu i utworzenie centrum przez Gminę Wałbrzych jest elementem rewitalizacji Starego Miasta. Koszt inwestycji wyniósł 4,881 mln zł, z tego wsparcie PFRON w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu 516 tys. zł.

Centrum to: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych (w tym Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy), a także Zakład Aktywności Zawodowej (będący pomostem pomiędzy otwartym a chronionym rynkiem pracy dla ON).

Etap edukacyjny – Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych (w tym Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy).

W szkole kształci się młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

REKLAMA

Celem szkoły jest wszechstronna edukacja, kształcenie zawodowe uczniów zintegrowane z lokalnym rynkiem pracy oraz przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w życiu społecznym. ZSZS kształci m.in. w zawodach: kucharz, murarz-tynkarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, blacharz samochodowy.

Etap przygotowania do pracy – Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Warsztaty, jako podstawowa forma aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. WTZ to placówka pobytu dziennego dla 30 uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Etap pracy zawodowej: Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy „Nadzieja” jako pomost w drodze do otwartego rynku pracy. Jednostka wyodrębniona organizacyjnie i finansowo zatrudniająca 20 ON.

Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy „Nadzieja” oferuje specjalistyczne i profesjonalne usługi w zakresie pralnictwa oraz sprzątania. Zatrudnia ogółem 20 osób z niepełnosprawnością, w tym dziesięć osób wykonujących usługi pralnicze i dziesięć osób usługi sprzątania, ponadto osiem osób obsługi i administracji. Usługi sprzątania wykonywane są nowoczesnym, profesjonalnym i specjalistycznym sprzętem, a sposób wykonywania usług jest dostosowany do rodzaju i specyfiki danego obiektu. Swoją ofertę wałbrzyski ZAZ kieruje głównie do dużych podmiotów i instytucji publicznych i niepublicznych, w szczególności do urzędów, sanatoriów, restauracji, zakładów pracy, hoteli, pensjonatów itp. zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych oraz powiatu wałbrzyskiego.

Finansowanie działalności ZAZ opiera się w 90 % ze środków PFRON oraz w 10 % z własnych wypracowanych środków.

Walbrzych, 23.11.2015. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej Otwarcie przemawia na otwarciu ZAZ w Wałbrzychu. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Walbrzych, 23.11.2015. Otwarcie ZAZ . Fot. Jacek Zych / FORUM

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Dodano: 23 listopada 2015 15:18
`