Z referatem do Oksfordu

20 października 2016 12:19. dr-Piotr-Szymaniec, fot. PWSZ Wałbrzych

Dr Piotr Szymaniec z Instytutu Społeczno-Prawnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu jako jedyny uczestnik z Polski wziął udział w prestiżowej IV Konferencji Międzynarodowego Konsorcjum Studiów nad Prawem i Religią (International Consortium for Law and Religion Studies: ICLARS). Konferencja ta, gromadząca uznanych specjalistów w zakresie badań nad związkami prawa i religii z całego świata, odbyła się w St. Hugh’s College w Oksfordzie.

Dr Szymaniec, który prowadzi badania w ramach realizowanego w PWSZ Wałbrzych grantu NCN „Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy)” (nr UMO-2013/09/B/HS5/04436), wystąpił tam z referatem poświęconym rozumieniu wolności religijnej w najnowszym orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Warto tdodać, że w konferencji wzięli udział prof. Jiří Rajmund Tretera i doc. dr hab. Záboj Horák z Uniwersytetu Karola w Pradze, którzy w grancie występują w roli ekspertów. Dr Szymaniec współpracuje z nimi także na gruncie Stowarzyszenia Prawa Kościelnego (Společnost pro církevní právo) w Pradze, którego jest członkiem.

REKLAMA

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Dodano: 20 października 2016 12:19
`