Wyrywkowe kontrole na granicy z Czechami. Także w Golińsku

10 lutego 2019 12:04. Przejście graniczne Golińśk/Mezimesti. 10.02.2019 r. . fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych
Kontrole graniczne

Tematy: 


Od 10 do 16 lutego na granicy wewnętrznej zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna z powodu odbywającego się od poniedziałku w Warszawie. „Spotkania ministerialnego poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie” – poinformowała w piątek Straż Graniczna.

Kontrole, jak zapowiada Straż Graniczna, prowadzone będą wyrywkowo, na różnych przejściach. I choć dziś w południe, na przejściu granicznym w Golińsku, funkcjonariuszy Straży Granicznej nie spotkaliśmy, kontrole mogą być przeprowadzane po południu lub w godzinach wieczornych.

– Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego, mobilnego sprzętu – wyjaśnia rzecznik Straży Granicznej por. Agnieszka Golias.

Kontrolowane będą jedynie osoby wjeżdżające do Polski. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, a działania dostosowane do realnego zagrożenia. Osoby i pojazdy będą typowane do kontroli na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich. W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, wydawane będą decyzje o odmowie wjazdu do naszego kraju.

W regionie wałbrzyskim otwarte pozostaną wszystkie przejścia graniczne, także turystyczne. Do Czech przejść będzie można w: Radków – Bozanov, Tłumaczów, Głuszyca Górna – Jannovičky, Łomnica – Ruprechtický Špičák , Mieroszów – Mezimĕstí, Golińsk, Łączna – Zdoňov, Chełmsko Śląskie – Libná, Okrzeszyn – Petřikovice i Lubawka – Královec.

Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów oraz zezwolić na sprawdzenie pojazdu, którym podróżują. W czasie trwania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej obywatele UE, EOG oraz innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Obywatele państw trzecich muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i posiadać paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana. Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz jest dostępna na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dodano: 10 lutego 2019 12:04
`