Wspólny bilet miesięczny na pociąg i autobus. Koleje Dolnośląskie i ZDiKUM podpisały porozumienie

3 października 2016 14:52. 3.10.2016 Wałbrzych. Prezes Kolei Dolnośląskich Piotr Rachwalski (po lewej) oraz z-ca dyrektora ZDiKUM Bogusław Rogiński na pokładzie pociągu Kolei Dolnośląskich podpisali porozumienie dot. zintegrowanego biletu miesięcznego. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Prezes Kolei Dolnośląskich Piotr Rachwalski oraz z-ca dyrektora ZDiKUM Wałbrzych Bogusław Rogiński podpisali porozumienie w sprawie wspólnego dla obu przewoźników biletu miesięcznego. Skorzystają na nim przede wszystkim osoby dojeżdżające do pracy lub na studia do Wrocławia i to do nich kierowana jest przede wszystkim ta oferta.

Aby kupić bilet zintegrowany wystarczy w kasach na dworcach w Wałbrzychu, Wrocławiu lub Jeleniej Górze do kolejowego biletu miesięcznego dokupić znaczek pozwalający na podróżowanie komunikacją miejską w Wałbrzychu i w ten sposób obniżyć koszty dwóch osobnych „przejazdówek”  o ok. 60 zł miesięcznie, czyli ponad 700 zł rocznie.

Oferta biletu zintegrowanego dotyczy na razie jedynie biletów miesięcznych, przewoźnik kolejowy nie wyklucza jednak, że w przypadku zainteresowania taką formą podróżowania rozszerzona zostanie ona także o bilety okresowe – weekendowe – lub nawet jednorazowe.

REKLAMA

Zintegrowany bilet aglomeracyjny to kolejny krok na drodze do udrożnienia ruchu w mieście i skłonienia wałbrzyszan do korzystania z komunikacji miejskiej. Sprzyjać temu ma rozpoczynający się już za kilka tygodni remont dworca Wałbrzych Szczawienko, który w planowanym systemie Park’n Ride może stać się naważniejszym węzłem komunikacyjnym Wałbrzycha.

Rozwiązanie będzie funkcjonowało już od listopada.

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Dodano: 3 października 2016 14:52
`