Wsparcie dla wałbrzyskich firm w czasie epidemii. Znamy szczegóły pomocy ze strony miasta

1 kwietnia 2020 16:26. fot. pixabay.com

Tematy: 


Wałbrzych jako jedno z ostatnich miast w regionie przedstawia pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, których działalność gospodarcza ucierpiała w związku z epidemią koronawirusa. Firmy mogą liczyć na pomoc miasta w związku z obciążeniami związanymi z lokalnymi podatkami i opłatami.

CZYNSZE NAJMU

1. Najemcy lokali należących do gminy, którzy prowadzą działalność jaka została objęta zakazem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego i zawiesili działalność gospodarczą zostaną zwolnieni z czynszu za ten okres (do trzech miesięcy). Zwolnienie z czynszu wyłącznie na wniosek zainteresowanego podmiotu.

REKLAMA

2. Najemcy lokali należących do gminy, którzy prowadzą działalność jaka została objęta zakazem wynikającym z w/w rozporządzenia, ale nie zawiesili działalności (np. restauracje z posiłkami na wynos) i zadeklarują utratę przychodów o minimum 30 %. Zmniejszenie opłat za czynsz (na wniosek zainteresowanego podmiotu).

3. Pozostali najemcy lokali należących do gminy, którzy prowadzą działalność nie objętą rozporządzeniem , a odnotowali (i zadeklarowali) znaczący spadek przychodów. (o minimum 30%) Indywidualna ocena sytuacji po złożeniu wniosku.

CZYNSZ DZIERŻAWNY

Miasto Wałbrzych na wniosek mikro lub małych przedsiębiorców, może udzielić ulg w spłacie należności z tytułu czynszu dzierżawnego na podstawie Uchwały nr XLV/552/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3,4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych. Udzielnie ulgi nastąpi wyłącznie na wniosek zainteresowanego podmiotu po zadeklarowaniu utraty przychodów o minimum 30 %.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z Ordynacją Podatkową – w uzasadnionych społecznie sytuacjach – prezydent może dokonać odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia podatku od nieruchomości. Decyzja Prezydenta dotyczy może wyłącznie przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność jaka została objęta zakazem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego i zadeklarowali spadek obrotów o minimum 50%.

WINDYKACJA

Windykacja tytułów egzekucyjnych (np. w spłaty rat rozłożonych w czasie w wyniku podpisanych z miastem porozumień). Ograniczenie prowadzenia egzekucji w stosunku do podmiotów nie zalegających z opłatami, które znalazły się w trudnej sytuacji spowodowanej wprowadzeniem stanu epidemii, poszukiwanie nowych (indywidualnych dla każdej sprawy) rozwiązań. Wyłącznie na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 1 kwietnia 2020 16:26
`