Wojewoda Dolnośląski torpeduje remont ulicy Wrocławskiej. Czy PiS zatrzyma bum rewitalizacyjny Wałbrzycha?

29 grudnia 2015 15:00. Ulica Wrocławska w Wałbrzychu. Fragment drogi krajowej nr 35. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


Nowo wybrany Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak (PiS) odmówił przyznania zezwolenia na dalszy remont drogi krajowej nr 35, będący fragmentem ulicy Wrocławskiej. Czy to początek końca rewitalizacji Wałbrzycha?

Stało się to, czego się wszyscy obawiali. Wojewoda Dolnośląski, decyzją 27/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. odmówił Inwestorowi – Prezydentowi Miasta Wałbrzycha zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej Nr 35 (..) Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: przebudowa drogi krajowej Nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (..) do ul. Grota Roweckiego (..) w Wałbrzychu”.

Zastępca dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu, Bogusław Rogiński potwierdza, że w planach na 2016 rok kontynuacja ulicy Wrocławskiej nie została przewidziana.

Skrzyżowanie z ulicą Piotrowskiego jest dziś najbardziej newralgicznym punktem głównej arterii komunikacyjnej Wałbrzycha, jaką jest droga krajowa nr 35. Prezydent Roman Szełemej wielokrotnie podkreślał nadzieje jakie wiąże z przebudową tego odcinka ulicy Wrocławskiej. Po odmownej decyzji Wojewody nie ma szans na usprawnienie ruchu tranzytowego centrum miasta a wyjazdem z miasta w stronę Wrocławia.

REKLAMA

obwieszczenie

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 29 grudnia 2015 15:00
`