Wizyta urzędników Komisji Europejskiej w Wałbrzychu

20 czerwca 2018 00:18. Wizyta przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio) z Komisji Europejskiej w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / FORUM

Przedstawiciele niemal wszystkich 103 samorządów – sygnatariuszy tzw Deklaracji Sudeckiej – uczestniczyło w spotkaniu z urzędnikami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej z Komisji Europejskiej. Tematem spotkania było utrzymanie w nowej perspektywie finansowej wsparcia dla południowej części Dolnego Śląska w ramach Europejskiego Programu Spójności.

Podczas trwającego ponad 2 godziny spotkania z komisarzami europejskimi po raz kolejny przedstawiono problemy, z jakimi boryka się południe Dolnego Śląska – masowy odpływ młodych ludzi, związane z tym starzenie się społeczeństwa, problemy komunikacyjne i historyczno-geograficzne naleciałości, mające wpływ na obecny stan demograficzny społeczeństwa i rozwój gospodarczy regionu.

Wizyta nie dała jednoznaczenie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób rozdzielane będą pieniądze w nadchodzącej perspektywie.

REKLAMA

Komisja zaproponowała nowe rozwiązania. Obecnie przyszedł czas negocjacji z państwami członkowskimi oraz Parlamentem Europejskim, w celu określenia jakości proponowanych zmian. Proces ten zajmie conajmniej rok. Czas ten należy wykorzystać na dyskusję, na to, aby zabrać głos, wyrażając opinię na temat proponowanych (przez komisję, dop. redakcji)  zmian. To właśnie wykładnik, za pomocą którego możecie kształtować własną przyszłość. 

Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie inwestycji terytorialnych – ZIT-ów – jako jednej z alternatyw wspierania finansowego regionów. Urzędnicy europejscy w sposób jednoznaczny wskazali ZIT Aglomeracji Walbrzyskiej jako wzorcowy, jeśli chodzi o wnioskowanie i wydatkowanie unijnych pieniędzy. Jako minus wspomniano niezbyt rozwiniętą, zdaniem urzędników z Brukseli, realizację projektów kolejowych.

Województwa Dolnośląskie i Mazowieckie przekroczyły 75% średniego unijnego dochodu na głowę mieszkańca (76,4%). To praktycznie wykluczyło je z możliwości starania się o fundusze unijne. Samorządowcy alarmują, że jest to wskaźnik niewspółmierny do rzeczywistego stanu – o wiele uboższa południowa część województwa, gdzie średnia PKB na głowę mieszkańca nie przekracza 55% średniej unijnej pozbawiona może zostać środków na zrównoważony rozwój. Aby temu zapobiec, w październiku 2017 roku we Wleniu przedstawiciele 106 gmin południa Dolnego Śląska podpisało tzw Deklarację Sudecka, apelując jednocześnie o utworzenie Subregionu  Sudeckiego, który otworzy możliwość dalszego pozyskiwania środków europejskich.

Wizyta przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio) z Komisji Europejskiej w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / FORUM

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 20 czerwca 2018 00:18
`