Ważne dla obcokrajowców pracujących w Polsce. Sejm przyjął specjalne rozwiązania

1 kwietnia 2020 09:37. Budowa komunalnych bloków mieszkaniowych przy ulicy Husarskiej 4-10. Wałbrzych, 5.01.2018 r. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


W przyjętych w sobotę przez Sejm przepisach znalazły się zapisy dotyczące sytuacji cudzoziemców w Polsce. Przepisy pozwalają na legalny pobyt tym osobom, których pozwolenia kończą się w najbliższym czasie, a którzy nie mogą opuścić kraju. Wszystkie dotychczasowe pozwolenia ulegają automatycznemu przedłużeniu. Wygasną 30 dni od dnia, w którym zostanie odwołany stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Zgodnie z przepisami przedłużeniu ulegnie legalny pobyt cudzoziemców na podstawie wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy, które skończyłyby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. To samo dotyczy terminu na składanie wniosków o legalizację pobytu czy już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Przesunięte zostaną także terminu na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski i dobrowolnego powrotu określone w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

REKLAMA

Przedłużenie legalnego pobytu dotyczy osób, których pozwolenia wygasły w terminie od 14 marca do zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii.

Przedłużeniu ulegają także terminy składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wiz oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu  bezwizowego.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 1 kwietnia 2020 09:37
`