Ważna wiadomość dla rodziców. Odbycie szczepienia nie może być warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka i przedszkola

To, czy dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom, czy nie, nie może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji do żłobków i przedszkoli - uznał w poniedziałek Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach.

Sprawa dotyczy dwóch uchwał Rady Miasta Częstochowy podjętych 20 kwietnia. Zgodnie z nimi zaświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci mieli przedstawiać ich rodzice i opiekunowie, ubiegający się o ich przyjęcie do miejskich żłobków i przedszkoli.

Nadzór prawny wojewody zakwestionował uchwałę w związku z licznymi wątpliwościami prawnymi. WSA uznał za zasadne zastrzeżenia wojewody, w którego ocenie częstochowskie regulacje łamały m.in. ustawę o ochronie danych osobowych.

„Sprawa, która również musi być w polu widzenia – problematyka szczepień ochronnych – jest regulowana w stosownej ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. W tych unormowaniach znajdują się stosowne instrumenty, przy wykorzystaniu których uprawnione do tego organy będą podejmowały działania zmierzające do egzekwowania przeprowadzonych szczepień, łącznie z uruchomieniem postępowania egzekucyjnego” – zwrócił uwagę sędzia Stanisław Nitecki.

REKLAMA

„Nie może być tak, że na podstawie ustawy o systemie oświaty będą wprowadzane unormowania – można powiedzieć tylnymi drzwiami – przy pomocy których będzie się chciało uzyskać efekt z punktu widzenia społecznego korzystny, ale z punktu widzenia normatywnego niedopuszczalny.

Sąd sobie zdaje sprawę, że to, aby dzieci odbywały szczepienia ochronne, to jest rzecz pozytywna i chwalebna, ale ten obowiązek może być egzekwowany tylko w ten sposób, jaki wynika z przepisów prawa. Gdyby tego nie było, być może należałoby coś takiego wprowadzić, ale te przepisy są, to jest tylko i wyłącznie kwestia ich egzekucji. Natomiast nie można wprowadzać aktem prawa miejscowego unormowań, które są zastrzeżone dla ustawodawcy” – dodał.

Władze Częstochowy nie składają broni – chcą złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 27 października 2015 11:43
`