Warsztaty przyrodnicze i ekologiczne dla dzieci w OST Podzamcze

13 sierpnia 2015 06:25. fot. Materiały organizatora

Dla uczestników zajęć wakacyjnych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych zorganizowali warsztaty przyrodnicze. Podczas prezentacji multimedialnej i prelekcji dzieci uzyskały wiedzę na temat zamieszkujących w naszej okolicy ptaków. Po zajęciach teoretycznych przystąpiono do składania budek lęgowych, które montowane będą  m.in. na drzewach w obrębie terenu rekreacyjnego OSK. Podsumowanie nabytych przez dzieci wiadomości odbyło się w formie rozwiązywania krzyżówek i łamigłówek premiowanego nagrodami.

Wizyta w Zakładzie Produkcji Wody Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Marciszowie miała na celu zaznajomienie dzieci z etapami produkcji wody pitnej od chwili poboru ze środowiska do momentu wtłoczenia do sieci przemysłowych. Po Zakładzie oprowadzał wykwalifikowany pracownik, który zwrócił uwagę na konieczność oszczędzania wody, szczególnie w okresie panujących upałów. Szczególne wrażenie wywarło na dzieciach wykorzystanie słodkowodnych małż w systemie Biomonitoringu Symbio – wczesnego ostrzegania przed nagłymi zanieczyszczeniami ujęć wody.

Natomiast podczas pobytu w Przedsiębiorstwie  Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce  dzieci zapoznały się z rodzajami przywożonych odpadów i sposobami ich sortowania, składowania oraz przygotowania do recyklingu. Kierownik Przedsiębiorstwa zaznajomił dzieci z wykorzystywanym sprzętem i taborem oraz omówił znaczenie surowców wtórnych w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

REKLAMA

Wszystkie wskazane działania zorganizowane zostały w ramach realizacji programu „Czysta natura”, będącego laureatem konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii, którego organizatorem jest GAZ-SYSTEM.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 13 sierpnia 2015 06:25
`