Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny dla Wałbrzycha 2016. Znamy szczegóły i projekty

10 lipca 2015 10:27.

Tematy: 


Pod względem organizacyjnym oraz frekwencyjnym Wałbrzych jest w ścisłej czołówce miast organizujących wśród mieszkańców programy budżetów partycypacyjnych. Pozostając dla innych miast wzorem i wyznacznikiem trendów oraz przeprowadzania tego typu inicjatyw, organizatorzy wyciągają wnioski z lat poprzednich nieustannie ulepszając i czyniąc program bardziej przyjaznym dla małych, lokalnych społeczności.

Podkreślić należy, że frekwencja w głosowaniu nad projektami biorącymi udział w programie w Wałbrzychu zamknęła się w latach poprzednich na poziomie ok 22%. Jest to absolutnie najlepszy wynik wśród miast organizatorów programów partycypacyjnych.

Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny to forma wydatkowania publicznych pieniędzy, która zyskała ogromne poparcie wśród mieszkańców Wałbrzycha. Po serii spotkań z mieszkańcami jakie odbyły się w ciągu ostatnich kilku miesięcy przyszedł czas na zamknięcie listy projektów.

Całość tegorocznego budżetu partycypacyjnego to 5 mln zł. Kwota podzielona została na 2 części – lokalną i ogólnomiejską. Tu największa zmiana w porównaniu do lat ubiegłych: obie części podzielono dodatkowo na mniejsze. I tak z całości ogólnej kwoty 5 mln zł na projekty o zasięgu ogólnomiejskim przeznaczone zostanie 2x po 1 mln złotych. Pozostałe 3 mln rozdysponowane zostanie na projekty lokalne.

REKLAMA

Zmiany te mają wymóc na komisji weryfikacyjnej oraz beneficjentach promowania projektów lokalnych, na mniejszą skalę, łatwiejszych w realizacji. Zdaniem prezydenta realizowane powinny być projekty, które uda się w całości zamknąć w okresie jednego roku – od fazy projektowej do końca realizacji. – Chcemy, aby projekty zakładały szybkie rozpoczęcie i zakończenie realizacji, z uwzględnieniem wszelkim możliwych, niezależnych od wykonawców, przeszkód.

Prezydent przyznaje, że przez trzy kolejne edycje programu Budżetów Partycypacyjnych udało się zrealizować najbardziej oczekiwane i oczywiste potrzeby lokalnych społeczności, takie jak na przykład place zabaw, na które zapotrzebowanie w Wałbrzychu było ogromne. W tym roku pojawiają się projekty bardziej wyszukane, zaskakujące. Małe społeczności szukają nowych, ciekawych pomysłów.

Podczas spotkań z mieszkańcami zwracaliśmy uwagę, aby realnie szacować projekty – kontynuował prezydent Szełemej – Doświadczeniem z poprzednich lat było to, że w niedokładnie skalkulowanych projektach podczas realizacji pojawiał się problem, skąd wziąć pieniądze, których zabrakło na dokończenie prac. Z uporem, wielokrotnie podkreślaliśmy ten problem. Udało się i w tym roku widzimy, że partycypanci wyciągnęli wnioski z poprzednich lat.

Zainteresowanie budżetem partycypacyjnym w mieście było ogromne. W sumie wpłynęło 49 projektów lokalnych oraz 11 projektów ogólnomiejskich. Zespół weryfikacyjny zebrał się po raz pierwszy 1 lipca, wszystkie projekty zostały przejrzane pod kątem formalnym. Teraz przez miesiąc wnioski będą rozpatrywane pod względem technicznym, z udziałem geodetów i urbanistów.

Głosowanie na zatwierdzone do udziału w programie projekty zostanie przedłużone niż pierwotnie zakładano o 10 dni i odbędzie się od 1 do 20 września 2015 roku.

Projekty ogólnomiejskie:

 1. Zespół Szkół nr 1 w Wałbrzychu, Witold Polesiuk
  Budowa planetarium cyfrowego połączonego bezpośrednio z tarasem obserwacyjnym, na którym będzie można prowadzić podstawowe obserwacje astronomiczne
  Nowe Miasto
 2. Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja
  Stoworzenie centrum turystyczno – rekreacyjnego, obejmującego podziemne tunele umieszczone za budynkiem ZS nr 2, ścieżkę przyrodniczą, oraz wielofunkcyjne boisko szkolne, Śródmieście
 3. Marta Przyślewicz – Chruszcz, Zbigniew Pazgan,
  Zakup samochodów osobowych segmentu B w ilości 7 sztuk oraz samochodów segmentu C w ilości 5 sztuk z napędem hybrydowym, Śródmieście
 4. Fundacja Przetrwanie,
  Reaktywacja obiektu sportowo – rekreacyjnego, Podgórze
 5. Anna Polanowska, Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, ul. Zachodnia 17, 
  Poprawa jakości i standardu życia osób starszych poprzez zakup łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem dla domu pomocy społecznej w Wałbrzychu, Sobięcin
 6. Dorota Tutrzańska, Michał Biały, Artur Marlinga,
  Harcerskie Centrum Wypoczynku, Nauki i Zabawy dla dzieci z Wałbrzycha, Rusinowa, Śródmieście
 7. Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy
  Kopalnia Mocy – Centrum Rekreacyjno – Wspinaczkowe, Biały Kamień
 8. Dariusz Góralewicz Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”, Aleksandra Nowak
  Budowa miasteczka ruchu drogowego i utworzenia sali edukacyjno – szkoleniowej dla dzieci z wystawą „wałbrzyski sport”
  Podzamcze
 9. Dariusz Góralewicz Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”, Aleksandra Nowak
  Mała Olimpiada szkół podstawowych i przedszkoli
 10. Stowarzyszenie „Przystań”,
  Przebudowa placu zabaw przy ulicy Aptekarskiej, Śródmieście
 11. Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych,
  Zakup strojów, obuwia dla wszystkich grup Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych

Projekty lokalne:

 1. Krystyna Wiącek, Elżbieta Komorowska, Bożena Gąsiorek
  Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze, Podzamcze
 2. Daniel Dobrowolski, Mateusz Rosiak
  „Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15- Lecia, Piaskowa Góra
 3. Stanisław Rejman, Stefan Gontarz, Waldemar Ryk,
  Przebudowa zjazdu z drogi publicznej do kościoła Parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, parkingu publicznego i siłowni plenerowej, Podzamcze
 4. Anna Kwiecień, Tomasz Senyk,
  Kontynuacja prac związanych z podtrzymaniem infrastruktury sportowej, oraz rozszerzeniem możliwości korzystania z dodatkowych elementów małej architektury, Poniatów
 5. Daniel Furman,
  Wymiana nawierzchni drogi w parku im. T. Kościuszki, Sobięcin
 6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterpii ul. Orkana 55,
  Przygotowanie boiska do siatkówki plażowej wraz z siłownią zewnętrzną, Poniatów
 7. Marek Świder
  „Boisko osiedlowe”, Nowe Miasto
 8. Marek Świder
  „Plac Zabaw Nowe Miasto”, Nowe Miasto
 9. Anna Paul,
  „Nasze zielone i bezpieczne podwórko Etap II- kontynuacja zadania realizowane w ramach budżetu partypacyjnego 2014r”., Śródmieście
 10. Beata Wilczyńska – Chołuj,
  Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II, Śródmieście
 11. Lidia Piwowarczyk, Jan Gajda, Marek Unieżyski,
  Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii, Sobięcin
 12. Piotr Gezela,
  „Nasze Osiedle” – wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników, Rusinowa
 13. Stach Romana, Surmiak Zdzisław
  Remont schodów pomiędzy ulicą Orzeszkowej i Asnyka z przystosowaniem dla osób starszych i niepełosprawnych, Nowe Miasto
 14. Zbigniew Kielar, Jan Marczak,
  Przebudowa i renowacja skweru w dzielnicy Nowe Miasto, oraz częściowa zmiana przeznaczenia poszczególnych części skweru, Nowe Miasto
 15. Związek Dużych Rodzin 3 Plus Koło w Wałbrzychu, Katarzyna Duda
  Zagospodarowanie części placu pod budowę placu zabaw dla dzieci wraz ze strefą fitness dla młodzieży i dorosłych, Biały Kamień
 16. Jerzy Frajnagiel, Elżbieta Polewska, Andrzej Szulc
  Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo -rowerową przy Al. Podwale, Podzamcze
 17. Jakub Stolicki, Agnieszka Torzecka,
  Budowa fontanny oraz zagospodarowania terenu w dzielnicy Podzamcze, Podzamcze
 18. Popielewska Bożena, Pietrzyk Genowefa,
  Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014r., Śródmieście
 19. Dagmara Chak, 
  Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Wałbrzychu, Podgórze
 20. Agnieszka Kołacz – Leszczyńska, Alina Szełemej, Marcin Szewczak, Adrian Bajsarowicz,
  „Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko”, Przeniesienie świetlicy środowiskowej, punktu bibliotecznego, miejsca spotkań seniorów, punktu dyżurnego Straży Miejskiej do części budynku MZB przy ulicy Lelewela 2a, Szczawienko
 21. Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” Al. Wyzwolenia 5
  Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Politechnicznych „ Energetyk”, Śródmieście
 22. Danuta Marosz
  Ogródek Jordanowski – reaktywacja- etap II, część B, Piaskowa Góra
 23. Danuta Marosz
  Ogródek Jordanowski – reaktywacja- etap II, część A, Piaskowa Góra
 24. Dorota Bogdańska, Urszula Gruner,
  Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, Szczawienko
 25. Zespół Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja, Al. Wyzwolenia 34
  Utworzenie pracowni chemicznej w Zespole Szkół nr 2, która będzie pełniła rolę centrum przygotowań do udziału w olimpiadach i konkursach chemicznych, Śródmieście
 26. Dariusz Górelewicz, Aleksandra Nowak, Katarzyna Chomicka
  Remont toalety i przystosowania pomieszczenia na szatnię dla zawodników, Podzamcze
 27. Dariusz Górelewicz, Aleksandra Nowak, Katarzyna Chomicka
  Budowa boiska wielofunkcyjnego: koszykówka, siatkówka, tenis ziemny. Podzamcze
 28. Aleksandra Mądra, Edyta Brzuchacz, Ewa Karbat,
  Boisko do piłki nożnej, Biały Kamień
 29. Aleksandra Mądra, Edyta Brzuchacz, Dorota Błaszczyk,
  Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu. Miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności. Biały Kamień
 30. Sylwester Legut, 
  Utwardzenie powierzchni części działki przy ul. Skrzetuskiego i ul. P. Skargi wraz z budową dwóch zjazdów z drogi gminnej, na działki objete utwradzseniem, z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne, Podgórze
 31. Rada Wspólnoty Samorządowej Stary Zdrój, Anatol Szpur,
  Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu, Stary Zdrój
 32. Rada Wspólnoty Samorządowej Stary Zdrój, Anatol Szpur,
  Teren rekreacyjny wokoło ulic: Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej. Etap I – Plac Zabaw, Piaskowa Góra
 33. Przemysław Sałatowski, Artur Godziewski, Wanda Klein,
  Oświetlenie obszaru podwórka, znajdującego się w obrębie działki nr 105 Obr. 14, Biały Kamień
 34. Łukasz Prugas, Maciej Bylicki, Sebastian Prugar,
  „KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem” Podgórze
 35. Rafał Garlicki,
  Bezpieczne lustra dla użytkowania drogi w dzielnicy Podzamcze, Podzamcze
 36. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Palisadowa 48, Bożena Kruszyńska, Piotr Sipiorski
  Readaptacja ciągów komunikacyjnych prowadzących do obiektów sportowych zlokalizowanych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi , ul. Palisadowa 48, Podzamcze
 37. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Palisadowa 48, Bożena Kruszyńska, Piotr Sipiorski
  „Fitness dla zdrowia” – zewnętrzne urządzenia co ćwiczeń, Podzamcze
 38. Michał Kornacki, Michał Piękny,
  Wykonanie boiska wielozadaniowego do gry w piłkę nożną, Szczawienko
 39. Bogumiła Harazińska – Pilch, Krzysztof Gołosz,
  Budowa bieżni okólnej wokół murawy na boisku klubu piłkarskiego „Podgórze”, Podgórze
 40. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego, ul. Wańkowicza 13, Izabella Mazurek,
  Plac zabaw typu PARKUR oraz 4 elementowa otwarta siłownia – miejsce rekreacyjno – sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy. Biały Kamień
 41. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego, ul. Wańkowicza 13, Izabella Mazurek, 
  Plac zabaw dla dzieci – modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52, Biały Kamień
 42. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu, Radosław Ziubrzycki,
  Centrum językowo – multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 23, Nowe Miasto
 43. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego, ul. Wańkowicza 13, Izabella Mazurek
  Remont Ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu, Biały Kamień
 44. Małgorzata Kusz
  Utworzenie Dzielnicowego Centrum Informacji czyli czterech stanowisk komputerowych z dostępem do bezpłatnego internetu, drukarkami, skanerami i projektorem multimedialnym, Biały Kamień
 45. Stowarzyszenie „Azymut”, Grażyna Borkowska, Ilona Pawłowska
  Centrum Aktywności Kulturalno Społecznej „Azymut”, Stary Zdrój
 46. Dom Seniora- Rusinowa, Osiedle Górnicze 19a,
  Zagospodarowanie ternu zielonego z przeznaczeniem dla wielu grup wiekowych, Rusinowa
 47. Piotrowicz Barbara i Krzysztof Piotrowicz
  Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na PL. Gedymina, Stary Zdrój
 48. Huszczo Tomasz,
  Modernizacja domu klubowego wraz z sanitariami na kortach tenisowych WKT Atri Wałbrzych w parku Sobieskiego, Nowe Miasto

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 10 lipca 2015 10:27
`