Wałbrzych. Znamy wyniki kontroli w szpitalu w sprawie doktora Szełemeja. Urząd Marszałkowski wylicza nieprawidłowości

8 grudnia 2021 09:10. Roman Szełemej na dyżurze w Szpitalu im. Sokołowskiego. fot. Jacek Zych / FORUM

Nieprawidłowości po zakończone, wewnętrznej kontroli w Specjalistycznym Szpitalu imienia doktora Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu wylicza Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Kontrolowano okres od początku stycznia do końca sierpnia tego roku. W tym czasie Roman Szełemej miał być na dyżurze, choć fizycznie nie było go w szpitalu. Urząd wskazuje dwie takie daty.

Doktor Roman Szełemej w okresie objętym kontrolą nie przestrzegał Regulaminu Pracy w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Kontrola potwierdziła, że dochodziło do przypadków, kiedy lekarz Roman Szełemej nie będąc na dyżurze w Szpitalu, w swoim rozliczeniu czasu pracy wykazał obecność na całym dyżurze, za który następnie wypłacono mu nienależne wynagrodzenie. Kontrola wykazała, że w tym samym czasie dyżur pełniła inna lekarka, która również pobrała wynagrodzenie za świadczenie pracy na tym samym dyżurze – czytamy w oficjalnym komunikacie po kontroli.

Do zdublowania dyżurów miało dojść 24 kwietnia i 12 czerwca. To w te dni doktor Szełemej wykazał godziny pracy, w których nie powinien pełnić dyżuru na czas zastępstwa. To jednak nie koniec zastrzeżeń po kontroli.

REKLAMA

Mimo obowiązku pracowniczego, dr Roman Szełemej nie posługiwał się w Szpitalu kartą do rejestrowania w elektronicznym rejestratorze wejść i wyjść oraz nie podpisywał się na liście obecności. Kontrola wykazała, że dr Roman Szełemej odręcznie sporządzał niezgodne z Regulaminem Pracy wykazy rozpisanych godzin swojego czasu podstawowego, jak i dyżurów medycznych, które nie były zatwierdzane przez ówczesne kierownictwo Szpitala. Łamaniem Regulaminu Pracy był również brak zachowania nominalnego czasu pracy (różne w czasie przyjścia do szpitala) – czytamy dalej.

Urząd marszałkowski skontrolował także procedurę gospodarki produktami leczniczymi, w tym lekami opioidowymi i psychotropowymi.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w realizacji procedur dotyczących gospodarowania środkami odurzającymi i psychotropowymi w Szpitalu. Pomimo pozytywnego w ocenie kontrolerów uwzględnienia, że w Szpitalu obowiązują ścisłe procedury w tym zakresie, nie aktualizowano jednak od 2016 r. wykazu osób upoważnionych do zamawiania i odbioru środków odurzających na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Ponadto stwierdzono brak dokumentacji, która świadczyłaby o konsekwencji działań wdrożonych przez ówczesne kierownictwo, w ramach  otrzymywanych sprawozdań po kontroli apteczek m.in. w zakresie gospodarowania środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz liczne przypadki niestosowania procedur protokolarnego zniszczenia uszkodzonych lub niewykorzystanych środków odurzających lub psychotropowych – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 8 grudnia 2021 09:10
`