Wałbrzych miastem równości? Partia Razem składa petycję

8 grudnia 2017 14:42. Członkowie wałbrzyskiego RAZEM: Patryk Piekaj (L) i Anna Stabrowska (P). fot. użyczona

Tematy: 


W Polsce i na całym świecie trwa właśnie akcja „16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć”. To międzynarodowa kampania na rzecz zwalczania przemocy, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Działacze wałbrzyskiego okręgu partii Razem wzywają wałbrzyski samorząd do podpisania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn. To kompleksowy dokument opracowany przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR). Jego podpisanie oznaczałoby formalne zaangażowanie władz lokalnych w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn, a także deklarację wdrażania ich na własnym terenie.

– Demokratyczne społeczeństwo nie może już dłużej ignorować umiejętności, wiedzy, doświadczenia i kreatywności kobiet – powiedziała Anna Stabrowska z partii Razem. – Dlatego apelujemy do prezydenta miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja o podpisanie Europejskiej Kart Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym.

Prawdziwa równość kobiet i mężczyzn stanowi klucz do sukcesu gospodarczego i społecznego – nie tylko na szczeblu europejskim czy krajowym, ale także w naszych regionach, miastach i społecznościach lokalnych – pokreślił Patryk Piekaj z zarządu okręgu wałbrzyskiego. Karta zobowiązuje samorządy m.in. do zwiększenia reprezentacji kobiet w życiu publicznym; promowania równości mężczyzn i kobiet w życiu lokalnym oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i stereotypów na tle płci; zapewnienia kobietom i mężczyznom równego dostępu do informacji i jednakowego uwzględnienia ich punktu widzenia w konsultacjach, dążenia do pełnej równości zatrudnienia i zagwarantowania prawa do ochrony przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

REKLAMA

– Podpisując Kartę, miasto Wałbrzych dałoby sygnał, że wychodzi naprzeciw potrzebom kobiet, które doświadczają przemocy i nierówności społecznych we własnych domach i miejscach pracy. – dodaje Anna Stabrowska/

Obecnie sygnatariuszami Karty jest 1676 samorządów w 35 europejskich krajach. W Polsce wdrożyły ją jedynie Nysa i Aleksandrów Kujawski.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 8 grudnia 2017 14:42
`