W Wałbrzychu dyskutowano o współpracy handlowo-kulturalnej z Białorusią

20 maja 2015 15:23. © tekst i fot.: Jacek Zych

W Starej Kopalni odbyła się konferencja pt.: "Stan i perspektywy współpracy Polski z Białorusią", w której udział wzięli J.E. ambasador Białorusi w Polsce Aleksandr Avierianow i Igor Sekreta – Radca-Ministrer ds Handlu Ambasady Republiki Białorusi w Warszawie. Stronę polską reprezentowali Józef Bryll, prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Kazimierz Zdunowski - Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowej, Tadeusz Samborski - wicemarszałek województwa dolnośląskiego oraz Leszek Solarek - Prezes Stowarzyszenia Współpracy polska-Wschód oddział w Wałbrzychu.

Jak zaznaczyli goście z Białorusi ich wizyta ma charakter zapoznawczy. Na brifingu przed konferencją j.e. Ambasador powiedział: Kontakty dają możliwość zapoznania z regionem, z możliwościami współpracy z władzami lokalnymi, z przedsiębiorcami i w dziedzinie kultury. Chcemy także pokazać czym Białoruś może zachęcić Dolny Śląsk. Jakie warunki możemy stworzyć na Białorusi dolnośląskim przedsiębiorcom, aby zachęcić ich do inwestowania i prowadzenia interesów z przedsiębiorcami białoruskimi.

Takie spotkanie służą obopólnemu dobru. Do tej pory zawarliśmy już szereg umów ramowych  z instytucjami i firmami Dolnego Śląska. Wizyta w Wałbrzychu stwarza nadzieje na nowe kontakty i perspektywy.

Organizacje pozarządowe reprezentował Józef Bryll, prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Stowarzyszenie realizuje hasło „Od dobrych kontaktów do dobrych kontraktów”. Jako stowarzyszenie staramy się powiązać jednostki gospodarcze, kulturalne i pozarządowe Polski i Białorusi, aby umożliwić współpracę i współdziałanie. – powiedział w uzupełnieniu do wypowiedzi ambasadora Józef Bryl.

REKLAMA

Kolejnym gościem konferencji był Kazimierz Zdunowski – Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowej. Przyznał się do pozostawiania pod ogromnym wrażeniem przemian zachodzących w Wałbrzychu, szczególnie tempa jakie władze Wałbrzycha przyjęły w procesie modernizacji, restrukturyzacji i rewitalizacji Wałbrzycha oraz promowania miasta na terenie kraju i poza nim. Stąd, jak przyznał, wywiązała się inicjatywa mająca umożliwić przedsiębiorcom wałbrzyskim nawiązanie kontaktów ze stroną białoruską.

Polsko-białoruska współpraca handlowa nie zaczęła się od wczoraj. W ciągu ostatnich 10 lat osiągnęła pułap prawie 10 miliardów dolarów. Jeśli chodzi o wymianę handlową Polska jest dla Białorusi 5 partnerem gospodarczym.

Ambasador Republiki Białorusi w Polsce Aleksandr Avierianov podczas konferencji "Stan i Perspektywy współpracy Gospodarczej Polski z Białorusią". Fot. Jacek Zych

Ambasador Republiki Białorusi w Polsce Aleksandr Avierianov podczas konferencji „Stan i Perspektywy współpracy Gospodarczej Polski z Białorusią”. Fot. Jacek Zych

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 20 maja 2015 15:23
`