Uwaga! Wracają kontrole na granicy Państwa

17 listopada 2018 14:16. Tablica granicy państwa na przejściu granicznym w Golińsku. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


Od 22 listopada do 16 grudnia wracają polskie kontrole na granicach z państwami Unii Europejskiej. Zgodnie z komunikatem Straży Granicznej, wzmożone środki bezpieczeństwa mają związek ze szczytem klimatycznym ONZ COP 2018.

Na granicy wewnętrznej zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. Od 22 listopada do 16 grudnia granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Takich miejsc będzie w sumie 264. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Kontrolowane będą jedynie osoby wjeżdżające do Polski. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, a działania dostosowane do realnego zagrożenia. Osoby i pojazdy będą typowane do kontroli na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich. W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, wydawane będą decyzje o odmowie wjazdu do naszego kraju.

W regionie wałbrzyskim otwarte pozostaną wszystkie przejścia graniczne, także turystyczne. Do Czech przejść będzie można w: Radków – Bozanov, Tłumaczów, Głuszyca Górna – Jannovičky, Łomnica – Ruprechtický Špičák , Mieroszów – Mezimĕstí, Golińsk, Łączna – Zdoňov, Chełmsko Śląskie – Libná, Okrzeszyn – Petřikovice i Lubawka – Královec.

Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów oraz zezwolić na sprawdzenie pojazdu, którym podróżują. W czasie trwania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej obywatele UE, EOG oraz innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obywatele państw trzecich muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i posiadać paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana. Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz jest dostępna na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dodano: 17 listopada 2018 14:16
`