Urząd Marszałkowski kolejny raz przegrywa w sądzie. Tym razem z gminą Wałbrzych

16 grudnia 2021 16:09. Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Marszałek Cezary Przybylski (L), wicemarszałkowie Marcin Krzyżanowski (Ś) i Grzegorz Macko (P). fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. To kolejny, w okresie ostatnich kilku miesięcy, wyrok sądu przychylający się do skarg samorządów lokalnych na działania zarządu Województwa. Poprzednio skargę Gminy Wałbrzych uznał za zasadną Sąd Administracyjny we Wrocławiu. W tym  samym sądzie z Urzędem Marszałkowskim wygrał Starosta Powiatu Wałbrzyskiego.

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, który uznał, że odrzucenie ze względów formalnych  aplikacji gminy Wałbrzych do projektu mającego na celu wsparcie 180 tzw osób wykluczonych odbyło się niezgodnie z procedurami.  Zdaniem sądu działania zarządu województwa były nieprzejrzyste, a kryteria wskazane przez Zarząd jako decydujące o przyjęciu projektu były niejasne, nieprecyzyjne i nie dopuszczały możliwości odwołania.

– Wczoraj wystąpiliśmy do Marszałka Przybylskiego z pismem, do wiadomości także radnych wojewódzkich, w  którym zwracamy się z wnioskiem o przejrzystość i weryfikację procedur oraz standardów podczas rozstrzygania konkursów – powiedział naszemu reporterowi Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. – Zdaniem naszym i, jak się okazuje też sądów, w Urzędzie Marszałkowskim mamy do czynienia z poważnym problemem stosowania zasady równego traktowania, rzetelności, i bezstronności procedur. Kopię pisma skierowaliśmy też do do przedstawicieli Komisji Europejskiej.

REKLAMA

Konkurs dotyczył przygotowania i zwiększenia szans zawodowych osób z niepełnosprawnościami, pozostających w trwałym bezrobociu i młodzieży opuszczającej tzw pieczę zastępczą. – powiedziała Sylwia Bielawska, wiceprezydent Wałbrzycha – Urząd Marszałkowski pozbawił swoją decyzją pomocy 180 osób z grup najbardziej potrzebujących tej pomocy i wsparcia. To jest po prostu nieludzkie.  

Decyzja NSA jest prawomocna. Włodarze Wałbrzycha domagali się będą wypłacenia środków niezbędnych do zrealizowania konkursu.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 16 grudnia 2021 16:09
`