Unijne dotacje na poprawę efektywności energetycznej budynków

15 sierpnia 2017 00:01. Termomodernizacja. Fot. Imagestock

Tematy: 


31 lipca 2017 r. w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej został ogłoszony konkurs horyzontalny na dofinansowanie projektów związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej. Inwestorzy, którzy zamierzają realizować przedsięwzięcia związane z modernizacją energetyczną budynków mogą liczyć na ponad 23,6 mln zł wsparcia w postaci dofinansowania.

– W budynkach użyteczności publicznej można osiągnąć bardzo poważne oszczędności przez właściwe sterowanie systemami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia, dostosowując intensywność działania tych systemów do aktualnych, chwilowych potrzeb. Dane statystyczne wskazują, że modernizacji energetycznej wymaga w Polsce około 75% budynków użyteczności publicznej. Szczególnie ważne i potrzebne są takie usprawnienia, które umożliwią prawidłowe użytkowanie budynków przy znacznym zmniejszeniu zużycia energii, wody i odpadów. Stąd też osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej (bardzo niskiego zużycia energii ) w istniejących budynkach użyteczności publicznej jest konieczne ze względu na potrzebę prowadzenia właściwej polityki finansów placówki – wyjaśnia Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Na co i kto może otrzymać dofinansowanie

REKLAMA

W ogłoszonym poddziałaniu przewidziano dofinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i prac powiązanych między innymi z: ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych, przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, wymianą oświetlenia (jako element uzupełniający projekt), systemami monitorowania i zarządzania energią. Zakres działań projektu musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST, jednostki organizacyjne JST, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Poziom dofinansowania projektów maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 50 000,00 PLN

Informacje o konkursie

Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać będzie składać od 1.09. 2017 r. do 11.09.2017 r.
Szczegółowe informacje dot. konkursów organizowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Dodano: 15 sierpnia 2017 00:01
`