Unijne dotacje na poprawę efektywności energetycznej budynków

15 sierpnia 2017 00:01. Termomodernizacja. Fot. Imagestock

Tematy: 


31 lipca 2017 r. w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej został ogłoszony konkurs horyzontalny na dofinansowanie projektów związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej. Inwestorzy, którzy zamierzają realizować przedsięwzięcia związane z modernizacją energetyczną budynków mogą liczyć na ponad 23,6 mln zł wsparcia w postaci dofinansowania.

– W budynkach użyteczności publicznej można osiągnąć bardzo poważne oszczędności przez właściwe sterowanie systemami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia, dostosowując intensywność działania tych systemów do aktualnych, chwilowych potrzeb. Dane statystyczne wskazują, że modernizacji energetycznej wymaga w Polsce około 75% budynków użyteczności publicznej. Szczególnie ważne i potrzebne są takie usprawnienia, które umożliwią prawidłowe użytkowanie budynków przy znacznym zmniejszeniu zużycia energii, wody i odpadów. Stąd też osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej (bardzo niskiego zużycia energii ) w istniejących budynkach użyteczności publicznej jest konieczne ze względu na potrzebę prowadzenia właściwej polityki finansów placówki – wyjaśnia Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Na co i kto może otrzymać dofinansowanie

W ogłoszonym poddziałaniu przewidziano dofinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i prac powiązanych między innymi z: ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych, przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, wymianą oświetlenia (jako element uzupełniający projekt), systemami monitorowania i zarządzania energią. Zakres działań projektu musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST, jednostki organizacyjne JST, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Poziom dofinansowania projektów maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 50 000,00 PLN

Informacje o konkursie

Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać będzie składać od 1.09. 2017 r. do 11.09.2017 r.
Szczegółowe informacje dot. konkursów organizowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl

Dodano: 15 sierpnia 2017 00:01
`