Uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To nawet 12 tysięcy złotych

25 kwietnia 2022 09:23. Uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To nawet 12 tysięcy złotych

Od soboty, 23 kwietnia uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS będzie przyznawał i wypłacał dodatkowe wsparcie tym obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego w związku z działaniami wojennymi.

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rodzice mogą dostać nawet do 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

Rodzic dziecka może zdecydować czy chce otrzymać RKO w wysokości 500 złotych przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 złotych przez 12 miesięcy – informuje ZUS.

REKLAMA

Uchodźcy by skorzystać ze wsparcia muszą wypełnić specjalny wniosek w języku ukraińskim, który jest dostępny na PUE ZUS. Do złożenia dokumentów niezbędny jest numer PESEL rodzica i dziecka, adres e-mail, polski numer telefonu i numer rachunku bankowego w polskim banku.

Wniosek o RKO dla może być złożony wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, pieniądze są wypłacane na bankowe konto – przypomina Kowalska-Matis, rzecznik prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

O rodzinny kapitał opiekuńczy można ubiegać się od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesiąc, do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 12 miesiąc. Jeśli wniosek zostanie złożony po miesiącu, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc życia, kapitał zostanie pomniejszony o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca.

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Co ważne uchodźcy z Ukrainy, którzy uzyskali numer PESEL UKR w marcu 2022 r., nie muszą się martwić składając wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy w kwietniu, że świadczenie za marzec im przepadnie. Zakład przyzna im świadczenia również za marzec, tj. od miesiąca uzyskania numeru PESEL UKR. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, jak i inne świadczenia z programu „Rodzinna 500 plus” przysługują uchodźcy w tym okresie, kiedy przebywa z dziećmi w Polsce.

RKO przekażemy na numer rachunku bankowego w Polsce, który zostanie podany we wniosku.

W sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego obywatele Ukrainy otrzymają pomoc w każdej placówce ZUS, podczas e-wizyty w ZUS, na infolinii pod numerem telefonu 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres ua@zus.pl.

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Dodano: 25 kwietnia 2022 09:23
`