Dodano: 1 marca 2022 13:59

Tysiąc stron uwag do Marszałka Województwa w sprawie podziału środków unijnych

Niemal tysiąc stron liczy dokument złożony wczoraj przez samorządowców, reprezentujących ponad 70% mieszkańców Dolnego Śląska, w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. To uwagi dotyczące proponowanego przez Zarząd Województwa sposobu podziału środków unijnych, w nadchodzącej perspektywie finansowej w latach 2021-27

Samorządowcy – głównie południa Dolnego Śląska – domagają się przede wszystkim zwiększenia środków jakie trafią bezpośrednio do poszczególnych ZIT-ów. Krytycznie oceniają propozycje Zarządu Województwa, zarzucając podział środków nieuwzględniający potrzeb samorządów:

– To o czym głownie Ķowiliśmy to jest to, żeby podzielić te środki tak, żeby to miasta, miasteczka wsie mogły same te środku dysponować w sposób, jaki uważają za najlepszy. – powiedział naszemu reporterowi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Dokument został przekazany zgodnie z trybem konsultacji społecznych do Urzędu Marszałkowskiego, a jego kopia trafiła do przedstawicieli komisji Europejskiej z uwagą, że w procesie konsultacji i przygotowania materiałów na Dolnym Śląsku pojawiło się wiele sytuacji, które przynajmniej nakazują przyjrzenie się temu, czy nie łamią zasad partnerstwa, przejrzystości i partycypacji, które przy podziale środków unijnych mają fundamentalne znaczenie.

– To znaczy, że jeśli organizacje samorządowców – prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, organizacje pozarządowe zgłaszają jakieś uwagi to one nie tylko powinny być wysłuchane. Powinny być wzięte pod uwagę !

Konsultacje społeczne dotyczące podziału środków europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych zakończyły się wczoraj. Teraz rozpoczną się rozmowy w ramach uzgadniania umowy partnerstwa pomiędzy Komisją Europejską a stroną Polską.

Fot. użyczona źródło: FB / Roman Szełemej

Fot. użyczona źródło: FB / Roman Szełemej

Fot. użyczona źródło: FB / Roman Szełemej

!

Konsultacje społeczne dotyczące podziału środków europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych zakończyły się wczoraj. Teraz rozpoczną się rozmowy w ramach uzgadniania umowy partnerstwa pomiędzy Komisją Europejską a stroną Polską.

To jest Nasz news

Do informacji, które tu opisujemy pierwsi dotarli reporterzy Dziennika Wałbrzych. Dziękujemy za to, że nas czytacie. Jeśli macie ciekawe informacje, lub byliście świadkami zdarzenia / wypadku – dajcie nam znać! Dziękujemy!

Zobacz także