Szkolenia i kursy dla przedsiębiorców i pracowników firm w subregionie wałbrzyskim z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląskaw ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

23 lutego 2024 10:14. fot. użyczone

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy podpisał umowy o dofinansowanie 3 projektów, w których przedsiębiorcy działający
w subregionie wałbrzyskim, a także zatrudnieni przez nich pracownicy uzyskają dofinansowanie – nawet do 80% kosztów usług rozwojowych (szkolenia, kursy, doradztwo) wybranych z Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na stronie internetowej https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/Łączna wartość dofinansowanych projektów to ponad 35 mln zł z czego ponad 28 mln zł stanowi unijne dofinansowanie.

– Rozwój każdego regionu jest w dużej mierze uzależniony od kompetencji pracowników, dlatego tak ważne jest, aby pracodawcy stwarzali swojej kadrze możliwości podnoszenia kwalifikacji. Dzięki dofinansowaniom projektów wsparciem zostanie objęte co najmniej 1000 firm z sektora MŚP z subregionu wałbrzyskiego oraz co najmniej 2400 ich pracowników – mówi Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

REKLAMA

Celem dofinansowanych projektów jest podnoszenie i doskonalenie kompetencji w zakresie zielonej transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Sprawiedliwa transformacja oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną to jedno z ważniejszych wyzwań dla województwa dolnośląskiego. Problemy dotyczące transformacji w regionie pokrywają się z tendencjami obserwowanymi w całym kraju, a Środki z FST pozwolą w łagodny sposób zmienić obszary pogórnicze w subregionie wałbrzyskim.

Dofinansowane projekty:

  • Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
    Centrum Wsparcia Rozwoju Kompetencji Zawodowych – przygotowanie mieszkańców subregionu do zmian związanych z transformacją powiatu wałbrzyskiego i Miasta Wałbrzych.
  • Fundacja Incept Wrocław
    Kompetencje i kwalifikacje – wsparcie zielonej transformacji w powiatach świdnickim i dzierżoniowskim poprzez realizację wysokiej jakości usług rozwojowych.
  • Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego
    Nowe kompetencje – na terenie powiatu kłodzkiego i powiatu ząbkowickiego.

Działania w projektach ukierunkowane będą głównie na rozwój w zakresie zielonych umiejętności lub zielonych miejsc pracy oraz podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników w związku z rozwojem rynku, modernizacji energetycznej, GOZ i technologii cyfrowych.

Realizator każdego z projektów będzie operatorem wsparcia oferowanego przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na danym obszarze subregionu wałbrzyskiego. Przedsiębiorca i jego pracownik będą mogli liczyć na dofinansowanie szkolenia o wartości do 10 000 zł na osobę. Dofinansowane może wynieść maksymalnie 80% ze środków FST.

 

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 23 lutego 2024 10:14
`