Dodano: 13 sierpnia 2022 13:24

Świdnica. Polna Droga już przejezdna

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Tematy: 


Trzy i pół miesiąca przed planowanym terminem kończy się przebudowa ulicy Polna Droga.

Przypomnijmy, że wymieniono sieci uzbrojenia podziemnego. Będący w złym stanie kolektor deszczowy został zlikwidowany i zastąpiony nowym. Wybudowano także kanał technologiczny, dzięki któremu uruchomiony będzie monitoring obejmujący obszar skateparku oraz bosmanatu. Zamontowano nowe energooszczędne oświetlenie drogowe, w tym po stronie zabudowań – wysokie doświetlające jezdnię i chodniki oraz po stronie zalewu Witoszówka – niskie oświetlające drogę rowerową i bulwar. Zachowano zieleń wysoką odgradzająca jezdnię od brzegu zbiornika. Chodnik znajdujący się wzdłuż zbiornika wodnego został poszerzony do 4 metrów i będzie dostępny tylko dla pieszych. Wzdłuż ścieżki postawiono nowe ławki i kosze na śmieci.

Jezdnia zyskała nową nawierzchnię asfaltową, wzdłuż niej wydzielono dwukierunkową drogę rowerową. Na wysokości bosmanatu powstały dwie zatoki autobusowe. Po stronie zabudowań wydzielono miejsca do parkowania wzdłuż jezdni, w postaci zatoki. Wprowadzono elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu oraz pieszych. Trzy przejścia dla pieszych wyniesione ponad powierzchnię jezdni stanowią element spowalniający pojazdy. Wszystkie przejścia na drodze głównej posiadają dodatkowe oświetlenie, które w nocy poprawi widoczność pieszego.

REKLAMA

Przy skateparku wybudowano parking dla 40 samochodów osobowych. Powstały nowe chodniki prowadzące do strefy sportowej. Powiększono parking przed bosmanatem – do dyspozycji kierowców jest 148 miejsc do parkowania, w tym dla osób niepełnosprawnych. Posadzono drzewa i krzewy ozdobne.

Polna Droga już przejezdna. fot. użyczone / UM Świdnica

Polna Droga już przejezdna. fot. użyczone / UM Świdnica

Polna Droga już przejezdna. fot. użyczone / UM Świdnica

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Zobacz także