Dodano: 17 stycznia 2024 08:00

Starostwo Powiatowe zachęca do składania wniosków o stypendia i nagrody sportowe w Powiecie Wałbrzyskim

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Tematy: 


Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych. Jest to okazja dla uzdolnionych sportowo mieszkańców oraz działających na terenie powiatu klubów sportowych i ich przedstawicieli, aby uzyskać wsparcie finansowe za swoje osiągnięcia.

Zainteresowani mogą składać swoje wnioski do 31 stycznia 2024 roku. Stypendium przewidziane jest dla zawodników, którzy posiadają aktualną licencję zawodniczą lub dokument uprawniający do udziału w zawodach, stale mieszkają na terenie powiatu wałbrzyskiego lub są związani z klubem sportowym działającym na jego obszarze.

Więcej informacji na stronie: https://www.powiatwalbrzyski.pl/Stypendia_sportowe_na_rok_2024.html?fbclid=IwAR3Bmc_pczCXusFrAw9xfvSaFgSXIthk2B9Yx5RjWnNH0W1AMNqojbk8fiM

REKLAMA

Powiat Wałbrzyski przyznanie stypendiów i nagród sportowych za osiągnięcia sportowe w 2022 roku fot. A. Pisarska/ Dziennik Wałbrzych

 

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Zobacz także