Starosta Wałbrzyski ma przeprosić Burmistrza Jedliny-Zdroju, tak zdecydował sąd

30 maja 2019 10:42. Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski. Fot,. Tomasz Trybek / Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


To jest Nasz news

Do informacji, które tu opisujemy pierwsi dotarli reporterzy Dziennika Wałbrzych. Dziękujemy za to, że nas czytacie. Jeśli macie ciekawe informacje, lub byliście świadkami zdarzenia / wypadku – dajcie nam znać! Dziękujemy!

Krzysztof Kwiatkowski ma przeprosić Leszka Orpla za naruszenie dóbr osobistych burmistrza. Chodzi o wypowiedzi, w których Starosta Wałbrzyski miał nazywać Burmistrza Jedliny-Zdroju oszustem i zarzucać mu niegospodarność. Sąd Okręgowy nie uznał pozwu Orpla, apelacyjny zmienił decyzję.

Sprawę do sądu Burmistrz Jedliny-Zdroju złożył w marcu ubiegłego roku. Jej rozpatrzeniem zajął się Sąd Okręgowy, który nie uznał racji burmistrza. Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Ten w miniony poniedziałek zmienił decyzję sądu pierwszej instancji.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zobowiązał Krzysztofa Kwiatkowskiego do odczytania oświadczenia o wskazanej treści w trakcie pierwszej lub drugiej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego, licząc od dnia prawomocności wyroku, w części sesji przeznaczonej na wolne głosy.

REKLAMA

Ja Krzysztof Kwiatkowski przepraszam Pana Leszka Orpla za treść swojej wypowiedzi wyemitowanej w dniu 30 stycznia 2018 r. w formie wywiadu telewizyjnego na portalu internetowym „DAMiNFO” na stronie www.dami.walbrzych.pl w materiale zatytułowanym „Czy gmina Jedlina – Zdrój będzie zmuszona zwrócić powiatową dotację?”, w trakcie której wypowiadając się, jako Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego, sprzecznie z prawdą, zarzuciłem Panu Leszkowi Orplowi, jako Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój, naruszenie umowy pomiędzy Gminą Jedliną – Zdrój a Powiatem Wałbrzyskim, w przedmiocie współfinansowania budowy wieży na górze Borowa poprzez rzekome zatajenie przez Leszka Orpla udziału Powiatu Wałbrzyskiego w realizacji tej inwestycji w publikacji rzekomo sponsorowanej przez Gminę Jedlina – Zdrój, które to zarzuty były sprzeczne z prawdą i bezprawnie naruszyły dobre imię i autorytet Pana Leszka Orpla, oraz zaufanie społeczne do niego jako Burmistrza Miasta Jedliny – Zdrój – to fragment przeprosin, które ma odczytać Krzysztof Kwiatkowski.

Nie znamy uzasadnienia wyroku, ponieważ, jak informuje sąd, te sporządza się na wniosek stron, a do wczoraj taka prośba nie wpłynęła.

Starosta Wałbrzyski, Krzysztof Kwiatkowski nie zgadza się z wyrokiem i będzie składał w tej sprawie wniosek o kasację – taki komentarz otrzymaliśmy drogą elektroniczną z Biura Obsługi i Spraw Obywatelskich powiatu.

Miesiąc temu burmistrz Jedliny-Zdroju wygrał sprawę o naruszenie dóbr osobistych z jednym z wałbrzyskich portali internetowych.

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Dodano: 30 maja 2019 10:42
`