Dodano: 31 marca 2016 15:02

W Starej Kopalni odbyła się konferencja „Pracownia Miast” Gazety Wyborczej (update)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

W Starej Kopalni odbyła się zorganizowana przez Gazetę Wyborczą konferencja Pracownia Miast. Wśród zaproszonych gości są prezydenci Wałbrzycha, Wrocławia, Krakowa, Poznania, Gdańska, Świdnicy, Jerzy Owsiak, Filip Springer oraz Huub Droogh – holenderski planista przestrzenny. Konferencja w Wałbrzychu podsumowuje cykl 19 spotkań w 13 miastach, jakie odbywały się na terenie całego kraju od 2014 roku. Zdaniem organizatorów obiekt Starej Kopalni jak żaden inny w Polsce odpowiada idei spotkania, na którym omawiane są zmiany jakie zaszły w poszczególnych miastach, będące konsekwencją działań wypracowanych i dyskutowanych podczas obrad Pracowni.

Prezydenci Wrocławia, Gdańska, Poznania, Krakowa i Wałbrzycha debatowali o tzw Deklaracji Wrocławskiej, podpisanej na początku tego roku, dla której punktem wyjścia była odpowiedź na pytanie, czy w polskich miastach występuje problem braku tolerancji czy rasizmu. Zobowiązano się wówczas podejmować wzmożone działania na rzecz walki z przejawami ksenofobii i nietolerancji. Niestety, nie padły żadne konkretne deklaracje, nie podjęto wiążących decyzji. Teoretyczne rozważania zakończyło teoretyczne porozumienie.

Jerzy Owsiak w emocjonalnym wystąpieniu komentował zmiany zachodzące w mediach, kontrolę i cenzurowanie przez rząd telewizji publicznej. Najmocniej i w sposób najbardziej żywiołowy podkreślił fakt utraty przez Polskę i Polaków tożsamości narodowej, hejt i zupełny upadek szacunku do symboli narodowych jakimi były jeszcze do niedawna Solidarność, postaci Lecha Wałęsy i Jana Pawła II. Podkreślił także ogromną wagę samorządów lokalnych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i kształtowaniu małych ojczyzn, jakimi są dla mieszkańców ich miasta.

REKLAMA

O problemach wyludniania centrów i miast jako takich na rzecz przedmieść mówił holenderski urbanista Huub Droogh, współautor m.in. projektu rewitalizacyjnego Bydgoszczy, doradca rządu Holandii ds. planowania przestrzennego. Wymienił korzyści i straty będące pochodnymi procesu powolnego przenoszenia życia na przedmieścia. Jego wystąpienie nie spotkało się niestety z zainteresowaniem włodarzy miast – pierwsze rzędy zajmowane przez prezydentów największych polskich miast świeciły pustkami, smutno górując nad poniewierającymi się po podłodze, pomiętymi kartkami z napisem „rezerwacja”. Szkoda, ponieważ to właśnie do nich holenderski urbanista skierował najważniejszą część swojego wykładu – zadając retoryczne pytanie „dlaczego w Polsce politycy niszczą i negują to, co zaczęli poprzednicy, nie zważając na to, czy ma to sens, czy nie”.

Kolejnym punktem konferencji była prezentacja wyników badań, jakie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Sprawdzili na podstawie zgromadzonych danych, jakie efekty przyniosła reforma administracyjna z 1998 r. Wnioski zaprezentowała Anna Kurniewicz z Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej. Zatytułowała swoje wystąpienie: „Ból fantomowy czy realna strata – badania miast, które utraciły status wojewódzki”. Opierając się na przeprowadzonych badaniach poddała w wątpliwość wpływ utraty stołeczności przez byłe miasta wojewódzkie na ich degradację społeczną. Jej teorii mocno przeciwstawili się prezydenci – przedstawicie byłych miast wojewódzkich. Prezydenci Wałbrzycha, Kalisza i Bydgoszczy w emocjonalnych, choć mało konkretnych słowach bronili swojej, biegunowo różnej od przedstawianej przez Annę Kurniewicz  tezy. Nie dało się jednak nie odnieść wrażenia, że argumentom naukowym przeciwstawiono wrażenia i doznania mocno emocjonalne.

Na konferencji nie pojawił się zapowiadany przez organizatorów Jerzy Buzek. Jego wystąpienie wyświetlono zostało na ekranie.

„Pracownia miast” to akcja społeczna „Gazety Wyborczej” poświęcona wyzwaniom, przed którymi stoją polskie miasta. Zorganizowana, by wspierać miasta, w których, jak mówią autorzy projektu; „jest czym oddychać, władza rozmawia z mieszkańcami, młodzi zostają, a starsi nie przeszkadzają, rewitalizuje się kamienice i więzi między ludźmi, a obcy nie czują się obco.”

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu od lewej: Leszek Frelich, Gazeta Wyborcza, Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia, Zygmunt Nowaczyk – wiceprezydent Wałbrzycha, Jacek Jaśkowiak – prezydent Poznania, Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska oraz Katarzyna Król – wiceprezydent Krakowa. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu od lewej: Leszek Frelich, Gazeta Wyborcza, Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia, Zygmunt Nowaczyk – wiceprezydent Wałbrzycha, Jacek Jaśkowiak – prezydent Poznania, Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska oraz Katarzyna Król – wiceprezydent Krakowa. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu od lewej: Leszek Frelich, Gazeta Wyborcza, Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia, Zygmunt Nowaczyk – wiceprezydent Wałbrzycha, Jacek Jaśkowiak – prezydent Poznania, Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska oraz Katarzyna Król – wiceprezydent Krakowa. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu od lewej: Leszek Frelich, Gazeta Wyborcza, Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia, Zygmunt Nowaczyk – wiceprezydent Wałbrzycha, Jacek Jaśkowiak – prezydent Poznania, Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska oraz Katarzyna Król – wiceprezydent Krakowa. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia na konferencji Pracownia Miasta, zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia na konferencji Pracownia Miasta, zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zosrganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu Filip Springer, reportażysta, dziennikarz. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu Filip Springer, reportażysta, dziennikarz. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu Jarzy Owsiak, prezes WOŚP. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu Jarzy Owsiak, prezes WOŚP. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu Jarzy Owsiak, prezes WOŚP. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu Jarzy Owsiak, prezes WOŚP. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu Jarzy Owsiak, prezes WOŚP. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu Jarzy Owsiak, prezes WOŚP. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu Jarzy Owsiak, prezes WOŚP (po lewej) oraz Wojciech Pelowski, Gazeta Wyborcza (po prawej) fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu Jarzy Owsiak, prezes WOŚP (po lewej) oraz Wojciech Pelowski, Gazeta Wyborcza (po prawej) fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu od lewej: Beata Moskal-Słaniewska – prezydent Świdnicy, Michał Olszewski – wiceprezydent Warszawy, Damian Baryła – prezydent Bytomia, Aleksandra Przybylska – Gazeta Wyborcza i Maciej Drzewiecki – Gazeta Wyborcza. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu: Filip Springer, reportażysta, dziennikarz. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu od lewej: Michał Olszewski – wiceprezydent Warszawy, dr Roman Szełemej – prezydent Wałbrzycha. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu Huub Droogh. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Na zdjęciu od lewej: anna Kurniewicz – Uniwersytet Warszawski, Jacek Głąb – dyr. Teatru im. Modrzejewskiej w Legnicy, Zbigniew Borowczak – z-ca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, Krzysztof Matyjaszczyk – prezydent Częstochowy, Filip Springer – Polityka, Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

31.03.2016. Wałbrzych. Konferencja Pracownia Miasta, zorganizowana przez Gazetę Wyborczą w Starej Kopalni w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Zobacz także