Sprawdź powietrze w swojej okolicy. Inspektor ochrony środowiska uruchomił nowy portal

10 grudnia 2015 22:35. Źródło: www.kurier.pap.pl, Fot. powietrze.gios.gov.pl,

Od 10 grudnia każdy może na bieżąco sprawdzać jakość powietrza w swojej okolicy. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) uruchomił nowy portal - www.powietrze.gios.gov.pl

Na portalu są dostępne stale aktualizowane dane na temat jakości powietrza pochodzące bezpośrednio z około 140 automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całego kraju.

Nowy portal został przygotowany z myślą o użytkowniku, który nie posiada wiedzy eksperckiej na temat stanu powietrza. Wyniki pomiarów podaje w sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. Przykładowo ocena „dostateczna” oznacza, że długie przebywanie na otwartym powietrzu połączone z wysiłkiem fizycznym może mieć niekorzystne skutki zdrowotne, dlatego w legendzie znajduje się też zalecenie, aby „rozważyć zmniejszenie lub rozłożenie w czasie aktywności na powietrzu wymagającej długotrwałego lub wzmożonego wysiłku”.

Informacje o jakości powietrza są prezentowane zbiorczo, za pomocą tzw. indeksu ogólnego, który uwzględnia stężenia siedmiu zanieczyszczeń monitorowanych automatycznie, oraz oddzielnie dla poszczególnych substancji – pyłów zawieszonych: PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu i ozonu.

REKLAMA

Użytkownicy portalu mogą także pobrać archiwalne wyniki pomiarów i śledzić ostrzeżenia o wysokich stężeniach zanieczyszczeń występujących na terenie Polski.

Dane dotyczące jakości powietrza, prezentowane na portalu, pochodzą ze stacji pomiarowych GIOŚ oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ). W ciągu dwóch ostatnich lat GIOŚ zakupił i zainstalował ponad 630 nowych urządzeń pomiarowych, w tym analizatory do pomiaru zanieczyszczeń gazowych (m.in. ozonu, tlenków azotu i dwutlenku siarki) i automatyczne mierniki pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Dzięki tej inwestycji możliwe było nie tylko zwiększenie dokładności monitoringu powietrza, lecz także wdrożenie w większości województw systemów zastępczych urządzeń pomiarowych, które będą uruchamiane m.in. w przypadku awarii urządzeń podstawowych. Kupno i instalacja nowego sprzętu pomiarowego kosztowały ponad 28,6 mln zł.

GIOŚ zapowiada, że pod koniec grudnia ruszy aplikacja na urządzenia mobilne informująca na podstawie danych autoryzowanych przez GIOŚ o stanie powietrza w okolicy.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 10 grudnia 2015 22:35
`