Spotkajmy się na Climathonie. Zaproszenie do rozmowy o sposobach wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

11 czerwca 2015 06:00. Fot. Jacek Zych

18 czerwca tego roku Wałbrzych jako jedyne miasto w Polsce, a jedno z sześciu na świecie, stanie się gospodarzem wyjątkowej w swej formie imprezy, propagującej ekologiczny sposób budowania i wykorzystywania przez społeczności lokalne odnawialnych źródeł energii.

Climathon, bo taką nazwę nosi ta akcja, to docelowo ma stać się swoistą burzą mózgów. Założeniem organizatorów tego wydarzenia jest zebranie w jednym miejscu grupy osób w różnym przedziale wiekowym, z różnym wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym i doprowadzić do znalezienia wspólnego sposobu rozwiązania przedstawionego przez organizatora spotkania problemu.

Podczas tego 24-godzinnego wydarzenia mieszkańcy będą mogli podjąć się próby znalezienia pomysłu na rozwiązania części problemów swoich miejscowości. To przede wszystkim szansa dla ludzi, którzy mają pasję i możliwości coś z tymi wyzwaniami zrobić.

18 czerwca wszyscy chętni mogą wziąć udział w inicjowaniu potencjalnych odpowiedzi na zidentyfikowany temat. Rozpatrywanym zagadnieniem będzie skuteczne wdrożenie odnawialnych źródeł energii w domach i firmach.
Praca będzie przebiegała w małych, maksymalnie 5 osobowych zespołach, złożonych z mieszkańców naszego regionu: przedsiębiorców, samorządowców, urzędników, uczniów i studentów. Taki eklektyzm specjalności i dziedzin wiedzy zapewnić ma możliwość szerszego spojrzenia na przedstawiony problem i wypracowania za kończenie wspólnego sposobu, pomysłu na jego rozwiązanie. Ponieważ spotkania będą odbywały się symultanicznie na całym świecie, uczestnicy będą mieli możliwość dzielenia się swoimi pomysłami z uczestnikami spotkań w innych miastach świata.

REKLAMA

Na spotkaniu z dziennikarzami prezydent Roman Szełemej podkreślił szeroki front, jakim od kilku Wałbrzych wychodzi na spotkanie proekologicznym rozwiązaniom urbanistycznym. Prezydent wspomniał o startującym za kilka tygodni programem prosumenckim, mającym na celu zwiększenie aktywności mieszkańców Wałbrzycha w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii elektrycznej, przedstawiając go jako długofalowy, wieloletni plan i kierunek rozwoju miasta.

Jestem wielkim orędownikiem uruchomienia takiego programu w całej aglomeracji wałbrzyskiej. Mówiąc kolokwialnie – dachy mają się pokryć ogniwami fotowoltanicznymi, aby aglomeracja wałbrzyska za kilka lat była liderem w tego typu działaniach. Przed trzema miesiącami parlament podjął decyzję o dopłacaniu, wzorem Czech, Niemiec Francji i innych krajów do energii elektrycznej produkowanej z odnawianych źródeł. To właśnie Climathon ma wzbudzić zainteresowanie i pomóc w popularyzacji takiego sposobu produkcji energii – powiedział prezydent.

Aby wziąć udział w Climathonie trzeba tylko zarejestrować się na oficjalnej stronie 
www.climate-kic.org/climathon jako osoba indywidualna lub zespół. Dołączyć można zarówno myśląc już o konkretnym rozwiązaniu lub wyłącznie z głową otwartą na pracę w zespole i chęcią wpłynięcia na wyzwania dzisiaj nurtujące Wałbrzych.

Organizatorzy zapewniają stanowiska warsztatowe. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie własnego laptopa (wifi na miejscu) z odpowiednim oprogramowaniem do stworzenia prezentacji multimedialnej czy innych narzędzi.

Organizatorami Climathon’a są Climate-KIC (Regionalne Centrum Innowacji Dolny Śląsk) oraz Urząd Miejski w Wałbrzychu, we współpracy z Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

Zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o kontakt z panią Hanną Domagałą z Climate-KIC Dolny Śląsk, tel.  727 660 154. E-mail: hanna.domagala@eitplus.pl

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Dodano: 11 czerwca 2015 06:00
`