Spór o wywóz śmieci. Nowy operator usługi w Wałbrzychu

13 września 2016 17:00. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Szok i niedowierzanie – tak w najkrótszych słowach można opisać nastroje po ogłoszeniu wyników postępowania przetargowego dotyczącego wywozu i gospodarowania odpadami w Gminie Wałbrzych. Najkorzystniejszą, wybraną ofertę przedstawiła firma Komunalnik sp. z o.o. z Wrocławia, której oferta była niższa o 17 mln złotych od oferty firmy ALBA Dolny Śląsk. Umowa na zostać zawarta na 36 miesięcy.

Prezes spółki ALBA, Witold Seńczuk w rozmowie z Radiem Wrocław nie kryje zdziwienia i ocenia, że wykonanie usługi za cenę zaproponowaną przez Komunalnik sp. z o.o. jest niemożliwe. W związku z tym planuje złożenie odwołania do Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

ALBA Dolny Śląsk nie jest jedyną firmą, która odwołuje się od wyników przetargów wygranych przez firmę Komunalnik. Oto kilka przykładów takich spraw.

REKLAMA

30 września 2014 r. (Sygn. akt: KIO 1888/14, KIO 1896/14) – Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel – Dolny Śląsk Sp. z o.o., – KIO uwzględnia odwołania firm i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wykluczenie wykonawcy P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. z postępowania w części II, VI i V zamówienia.

10 marca 2015 r. (Sygn. akt: KIO 359/15) – KIO uwzględnia odwołanie wniesione przez wykonawcę Remondis Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, (sygn. akt KIO 359/15) i nakazuje unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 7 oraz ponowne badanie i ocenę ofert, w tym wykluczenia wykonawcy P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Jerzego 1 a, 50-518 Wrocław, a tym samym odrzucenia jego oferty

2016-02-18 (Sygn. akt: KIO 155/16) – Urząd Gminy Ziębice wykluczył KOMUNALNIK Sp. z o.o. z udziału w postępowaniu oraz wyborze jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. Odwołanie KOMUNALNIK Sp. z o.o. zostało odrzucone.

W rozmowie z reporterem Radia Wrocław Aleksandra Winiarska z UM Wałbrzych uspokaja, że umowa obwarowana jest szeregiem zabezpieczeń, a za niedotrzymywanie terminów odbioru śmieci, niewykonywanie lub uchylanie się od wykonania usługi Gmina ma szereg form nacisku i kar, łącznie z rozwiązaniem umowy włącznie.

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Dodano: 13 września 2016 17:00
`