Sensacja archeologiczna w Zamku Grodno. Odnaleziono bullę papieską z XV wieku

19 października 2017 15:07. Bulla papieska, odnaleziona na Zamku Grodno. Rewers. Zagórze Śląskie, 17.10.2017 r. Fot. Łukasz Orlicki, / Miesięcznik Odkrywca

Coraz to nowe, szalenie interesujących fakty odsłaniają badania prowadzone przez archeologów z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Miesięcznika Odkrywca na terenie Zamku Grodno.

17 października 2017 r. podczas zapowiadanych przez nas badań archeologicznych udało się odnaleźć niezwykły i rzadki przedmiot – bullę papieża Benedykta XIII.

Bulla to okrągła ołowiana pieczęć z imieniem papieża i wizerunkami św. Piotra i św. Pawła. Nazwa ta odnosi się również do całego dokumentu wystawianego przez papieskie kancelarie. Zachowana w dobrym stanie pieczęć została odnaleziona w wykopie badawczym, zlokalizowanym w obrębie zagadkowego nasypu u podnóża muru zamku wysokiego.

REKLAMA

Wraz z momentem odnalezienia bulli pojawiły się pytania, na które niezwykle trudno będzie odpowiedzieć. Do którego papieża należała? Wyraźnie widoczne imię „Benedictus XIII” odnosi się bowiem zarówno do papieża Benedykta XIII z początku XVIII wieku, jak również i do noszącego to samo imię antypapieża, urzędującego w Awinionie na przełomie XIV i XV stulecia. Na to pytanie być może uda się odpowiedzieć dzięki analizie cech samej pieczęci. Niemniej jej wzór przez wiele stuleci nie ulegał praktycznie zmianom. Jaką drogą, ten przedmiot zawędrował do średniowiecznego zamku w Zagórzu Śląskim? Jaki ważny dokument sygnował? Wkrótce zaprezentujemy pierwsze hipotezy.

Efektem dotychczasowych badań archeologicznych, poza rozpoznaniem charakteru i chronologii powstania samego nasypu, było odnalezienie kilkunastu zabytków archeologicznych. Do najciekawszych znalezisk można zaliczyć monety z XIV-XV wieku m.in. grosz praski, śląski halerz z mennicy w Kożuchowie, brytyjski bądź flamandzki szterling.

Badania prowadzone są pod kierunkiem dr Pawła Konczewskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykopaliska są kolejnym etapem interdyscyplinarnych badań prowadzonych od wiosny 2016 roku. Dotychczas wykonano badania georadarowe i magnetometryczne oraz wykopy sondażowe w obrębie dziedzińca i piwnic zamku górnego.

Prace prowadzone są dzięki wsparciu gminy Walim. W obecnych wykopaliskach udział biorą m.in. Paweł Konczewski, Radek Biel, Dorota Mikołajczyk, Jacek Milczarski, Łukasz Orzeł Orlicki, Odkrywca, GEMO, Archeologia Żywa, Zamek Grodno
Dziękujemy Paweł Milejski z Uniwersytetu Wrocławskiego za pomoc w identyfikacji monet.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 19 października 2017 15:07
`