Samorząd w Polsce jest niszczony? Nigdy nie było takiego braku stabilizacji – przyznają samorządowcy

21 sierpnia 2019 15:39. 21 tez samorządowych - dyskusja w Starej Kopalni. 21.08.2019 r. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Tematy: 


O przyszłości samorządu w Polsce dyskutowali w Starej Kopalni samorządowcy z Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dyskusję prowadził prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej i prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

21 Tez Samorządowych samorządowcy podpisali 4 czerwca w Gdańsku, w 30 rocznicę częściowo wolnych wyborów w Polsce.

Niestety, w ostatnich latach obserwujemy działania mające na celu centralizację państwa i ograniczenie roli wspólnot lokalnych. Dlatego, reprezentując naszych mieszkańców, żądamy zapewnienia możliwości rozwoju naszych miast i gmin zgodnie z Konstytucją RP i Europejską Karta Samorządu Lokalnego – czytamy w Preambule deklaracji.

REKLAMA

To zawarte w dokumencie tezy mają być przedstawione pod koniec sierpnia jako postulaty Samorządnej Rzeczpospolitej, na podstawie, których przygotowana zostanie specjalna ustawa.

– Tych 21 tez to nie jest polityka, to jest autentyczna troska o samorząd. Troska o samorząd w dość szczególnym czasie. To wszystko zaczęło się od bardzo smutnych wydarzeń, zamordowania naszego kolegi Pawła Adamowicza w Gdańsku – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

– Samorząd w Polsce usiłuje się zdewastować – powiedziała prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska – odbieranie samodzielności samodzielności finansowej i pomijanie planów inwestycyjnych i finansowych to degradacja naszej dotychczasowej, wieloletniej pracy.

Zdaniem uczestników dyskusji nigdy wcześniej samorząd nie funkcjonował w stanie takiej dewastacji, na którą mają wprowadzane w ostatnich latach zmiany w jego działalności. Chodzi między innymi o kwestie związane z finansowaniem oświaty czy obcinaniem subwencji w trakcie roku budżetowego.

Wpływy zmian na finanse poszczególnych gmin są ogromne, przyznają samorządowcy. W budżetach trzeba szukać pieniędzy, które trzeba przeznaczać na kolejne, ustawowe zmiany. Zdaniem samorządowców wiele gmin stoi przed widmem bankructwa. Brakuje także komunikacji z parlamentarzystami.

21 tez:

1. Pełne prawo wspólnoty samorządowej do samodzielnego decydowania o całokształcie praw lokalnych,
2. Budowa społeczności lokalnej solidarnej i otwartej, przeciwdziałanie wykluczeniom,
3. Przekształcenie Senatu RP w Izbę Samorządową,
4. Prawo społeczności lokalnej do decydowania o przyszłości swojej małej ojczyzny – zniesienie odgórnego ograniczenia kadencyjności,
5. Obowiązek konsultowania z przedstawicielami samorządu i społeczności lokalnej wszystkich projektów ustaw,
6. Zwiększenie nakładów na edukację, godne pensje nauczycieli,
7. Niezależna kultura angażująca społeczności lokalne,
8. Decentralizacja służby zdrowia,
9. Skuteczna ochrona środowiska,
10. Ochrona krajobrazu i przestrzeni publicznej,
11. Rozwój budownictwa komunalnego i społecznego,
12. Samodzielność samorządów w zakresie podatków lokalnych oraz działalności gospodarczej,
13. Środki z budżetu państwa muszą być adekwatne do zakresu zadań realizowanych przez samorządy,
14. Decentralizacja rozdziału funduszy unijnych,
15. Przekazanie społecznościom lokalnym mienia publicznego,
16. Swoboda tworzenia związków metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych,
17. Likwidacja urzędu wojewody. Pozostawienie władzy centralnej nadzoru nad legalnością działania jednostek samorządu terytorialnego,
18. Zwierzchność powiatów i samorządów wojewódzkich nad zespolonymi służbami,
19. Odpolitycznienie mediów publicznych,
20. Policja municypalna,
21. Przywrócenie służby cywilnej.

21 tez samorządowych – dyskusja w Starej Kopalni. 21.08.2019 r. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

21 tez samorządowych – dyskusja w Starej Kopalni. 21.08.2019 r. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

21 tez samorządowych – dyskusja w Starej Kopalni. 21.08.2019 r. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

21 tez samorządowych – dyskusja w Starej Kopalni. 21.08.2019 r. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

21 tez samorządowych – dyskusja w Starej Kopalni. 21.08.2019 r. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

21 tez samorządowych – dyskusja w Starej Kopalni. 21.08.2019 r. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

21 tez samorządowych – dyskusja w Starej Kopalni. 21.08.2019 r. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

21 tez samorządowych – dyskusja w Starej Kopalni. 21.08.2019 r. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 21 sierpnia 2019 15:39
`