Sąd sądem, a policja ma swoje zdanie. Nadal będą zabierali prawa jazdy

18 stycznia 2023 14:21. Wałbrzyska policja wyposażona została w nowe urządzenie pomiarowe. Na zdjęciu policjancji Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Wałbrzychu podczas kontroli prędkości w miejscowości Borówno. 17.01.2018 fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Policja nadal będzie zatrzymywała prawo jazdy osobo, które przekroczyły dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym – czytamy w oświadczeniu polskiej policji. Mundurowi nie zgadzają się z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, uznającym takie postępowanie za niezgodne z konstytucją.

W swoim oświadczeniu policja zwraca uwagę, że „rozstrzygnięcie dotyczy kwestii proceduralnych związanych z prowadzonym przez starostę postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy za określone naruszenia. Podstawą do zatrzymania krajowego prawa jazdy jest art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który nie był przedmiotem rozważań Trybunału w kontekście zgodności z Konstytucją RP – zaznaczono w oświadczeniu.

Dalej wskazano: „Tym samym, w świetle tezy wyroku TK należy uznać, że dotychczasowe postępowanie policjantów nie budzi wątpliwości, a co za tym idzie w przypadku ujawnienia czynu polegającego na przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym, policjant w dalszym ciągu jest zobligowany do zatrzymania prawa jazdy i poinformowania o tym fakcie starosty”.

REKLAMA

12 grudnia 2022 roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją przepisy dotyczące zatrzymywania prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h lub przewożenie niedozwolonej liczby osób na podstawie wyłącznie nieweryfikowalnej informacji policji. Za niekonstytucyjny uznano przepis wprowadzony nowelizacją Kodeksu karnego z marca 2015 r., który zobowiązuje starostę – po otrzymaniu informacji od policji – do takiego zatrzymania prawa jazdy.

 

„.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 18 stycznia 2023 14:21
`