Ruszyły matury. Dziś pisemny egzamin z języka polskiego

4 maja 2016 10:38. źródło: www.kurier.pap.pl, fot. index.edu.pl

Ponad 280 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło w tym roku do egzaminów maturalnych. Sesja egzaminacyjna zakończy się 27 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 5 lipca. W ubiegłym roku maturę zdało 82 proc. uczniów.

W środę o godzinie 9 rozpoczał się obowiązkowy pisemny egzamin z języka polskiego; egzamin będzie przeprowadzany na poziomie podstawowym.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 24 maja; ustnych – od 4 do 27 maja.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy. Obowiązkowe są egzaminy z tych przedmiotów tylko na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym; egzaminy na tym poziomie traktowane są jak egzaminy z przedmiotów do wyboru.

REKLAMA

Zdający muszą obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru. Zdawany jest on tylko na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do czterech egzaminów z przedmiotów do wyboru.

Jeśli chodzi o egzaminy pisemne zdawane na poziomie rozszerzonym, najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów przedmioty to język angielski, geografia, matematyka i biologia – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Język angielski na poziomie rozszerzonym chce zdawać ponad 131 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 51,6 proc. zdających. Na drugim miejscu znalazła się geografia; chęć zdawania egzaminu z niej zadeklarowało ponad 79 tys. tegorocznych maturzystów, czyli 31,1 proc. zdających. Na trzecim miejscu znalazła się matematyka, którą na poziomie rozszerzonym zdawać ma ponad 74,5 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 29,3 proc. zdających.

Na czwartym miejscu w wyborach tegorocznych absolwentów znalazła się biologia, którą chce zdawać 54,5 tys. abiturientów, czyli 21,5 proc. zdających.

Aby zdać maturę trzeba z wszystkich obowiązkowych egzaminów uzyskać co najmniej 30 proc. możliwych do uzyskania punktów. W przypadku egzaminów z przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego. Maturzysta, który nie zda z jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki jesienią.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 23 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-26 sierpnia. Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca; wyniki egzaminów poprawkowych – 12 września. W 2015 r. maturę zdało 82 proc. uczniów.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 4 maja 2016 10:38
`