Rozmawiali o bezpieczeństwie. Powstaje Mapa przestępczości i zagrożeń Polski

9 lutego 2016 16:01. 09.02.2016 Wałbrzych Konferencja dotycząca tworzenia ogólnopolskiego systemu pod nazwą Mapa przestępczości i zagrożeń Polski, z udziałem przedstawicieli policji, służb porządkowych, ratowniczych oraz władz gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz powiatu Wałbrzyskiego. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Przedstawiciele gmin aglomeracji Wałbrzyskiej, Powiatu Wałbrzyskiego, służb ratunkowych, gminnych i miejskich straży miejskich na zaproszenie komendanta miejskiego policji insp. Andrzej Basztura rozmawiali na temat tworzonej przez Komendę Główną Policji mapy przestępczości i zagrożeń.

W tym tygodniu w miastach na terenie całego kraju odbyły się spotkania konsultacyjne, mające na celu wypracowanie wspólnego modelu projektu zatytułowanego roboczo jako Mapa przestępczości i zagrożeń Polski. Spotkania te mają na celu rzetelną i wielowątkową ocenę zagrożeń w skali tak kraju jak i społeczności lokalnych.

Aby uzyskać odpowiedź na pytanie, jakie kryteria powinien obejmować projekt Mapy zagrożeń i niebezpieczeństw Polski do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli samorządu, a także służb, instytucji i podmiotów pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa Polski to priorytetowe przedsięwzięcie dla policji oraz resortu spraw wewnętrznych i administracji na rok 2016. Jak zaznaczył komendant miejski wałbrzyskiej policji insp. Andrzej Basztura warunkiem poprawy skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń jest właśnie współpraca wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

REKLAMA

Komendant Basztura zaznaczył, że pomysł stworzenia mapy zagrożeń nie jest niczym nowym. Podobny system funkcjonuje wewnątrz policji już od 2007 roku i już po pierwszym kwartale policja otrzymała bardzo dokładne dane na temat rozkładu przestępczości i zagrożeń tak na terenie kraju, jak i województw, powiatów czy poszczególnych gmin. W formie dziś omawianej oprócz statystyk łamania prawa dostępne tam będą także dane ważne z punktu widzenia interesu społecznego.

Dane i wnioski z dzisiejszej konferencji zebrane zostaną w raport, który do końca lutego trafić ma kolejno do Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, a następnie do Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz MSWiA. W marcu nastąpić ma doprecyzowanie kształtów mapy z uwzględnieniem wniosków lokalnych.

09.02.2016 Wałbrzych Konferencja dotycząca tworzenia ogólnopolskiego systemu pod nazwą Mapa przestępczości i zagrożeń Polski, z udziałem przedstawicieli policji, służb porządkowych, ratowniczych oraz władz gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz powiatu Wałbrzyskiego. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

09.02.2016 Wałbrzych Konferencja dotycząca tworzenia ogólnopolskiego systemu pod nazwą Mapa przestępczości i zagrożeń Polski, z udziałem przedstawicieli policji, służb porządkowych, ratowniczych oraz władz gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz powiatu Wałbrzyskiego. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

09.02.2016 Wałbrzych Konferencja dotycząca tworzenia ogólnopolskiego systemu pod nazwą Mapa przestępczości i zagrożeń Polski, z udziałem przedstawicieli policji, służb porządkowych, ratowniczych oraz władz gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz powiatu Wałbrzyskiego. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

09.02.2016 Wałbrzych Konferencja dotycząca tworzenia ogólnopolskiego systemu pod nazwą Mapa przestępczości i zagrożeń Polski, z udziałem przedstawicieli policji, służb porządkowych, ratowniczych oraz władz gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz powiatu Wałbrzyskiego. fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Dodano: 9 lutego 2016 16:01
`