Roman Szełemej zwolniony ze szpitala! Powód? Rażące naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

17 września 2021 10:07. Roman Szełemej na dyżurze w Szpitalu im. Sokołowskiego. fot. Jacek Zych / FORUM

Tematy: 


Roman Szełemej stracił stanowisko szefa oddziału kardiologii. – Została z dniem dzisiejszym rozwiązana umowa o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia – czytamy w oświadczeniu szpitala.

Decyzja uzasadniona jest rażącym naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, a to obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, wyrażającym się w powodowaniu dezorganizacji pracy Szpitala, podważaniu kompetencji przełożonej – pełniącej obowiązki dyrektora Szpitala, obowiązku rzetelnego i  efektywnego wykonywania pracy, przestrzegania ustalonego czasu pracy, przestrzegania regulaminu pracy, wyrażające się w naruszaniu  postanowień regulaminu pracy w zakresie potwierdzania czasu pracy przy użyciu kart zbliżeniowych, nieprzestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy, w tym samowolne opuszczanie Szpitala w czasie dyżurów, nieprawidłowości w rozliczaniu czasu pracy, niewykonanie polecenia Pracodawcy, niewykonywanie obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii – czytamy w oświadczeniu.

Decyzja to efekt prowadzonej w placówce kontroli. Ta miała wykazać, że w czasie wyznaczonych dyżurów Roman Szełemej opuszczał oddział szpitala, angażując do zastępstwa innych lekarzy.

REKLAMA

Został stwierdzony przypadek, gdy niezgodnie rzeczywistością Pan Roman Szełemej nie wykazał przerwania dyżuru i zastępstwa innego lekarza w sporządzanych miesięcznych zestawieniach czasu pracy, tym samym wprowadzając pracodawcę w błąd – czytamy w przesłanym do mediów oświadczeniu.

Miało dojść zatem do sytuacji, gdy Roman Szełemej i inny lekarz pobrali wynagrodzenie za ten sam dyżur, podczas, gdy prezydent Wałbrzycha był poza szpitalem.

Taka sytuacja, jak informuje szpital, miała miejsce między innymi 24 kwietnia tego roku.

Sytuacja taka jest niedopuszczalna i prowadziła do nieprawidłowego wydatkowania środków publicznych – przekonuje szpital.

Jak wynika z oświadczenia, Roman Szełemej miał łamać regulamin pracy szpitala, nie potwierdzał czasu faktycznie wykonywanej pracy, w tym pracy w godzinach nadliczbowych przy użyciu karty zbliżeniowej w elektronicznych rejestratorach czasu pracy. Nie wprowadzał także pisemnych list obecności.

To jednak nie koniec zarzutów. Dotychczasowy szef kardiologii, jako pełnomocnik do spraw restrukturyzacji i controllingu, pomimo polecenia dyrektor placówki wydanego pod koniec sierpnia do przedstawienia sprawozdania z obowiązków wynikających z pełnienia tej funkcji, tego polecenia nie wykonał, kwestionując jego zasadność i odmawiając jego wykonania w jakimkolwiek terminie. Jak informuje szpital, Roman Szełemej złożył także rezygnację z funkcji pełnomocnika.

Dyrekcja Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, kierując się dobrem pacjentów oraz mając obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szpitala Wojewódzkiego oraz Oddziału Kardiologii dostrzega, że łączenie przez Pana Romana Szełemeja funkcji publicznej Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz pracy lekarza, w tym Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii odbywa się kosztem zaniedbania obowiązków wobec pacjentów i Szpitala – czytamy w oświadczeniu.

To oznacza, zdaniem szpitala, że Roman Szełemej nie wykonywał obowiązków szefa kardiologii, nie nadzorował procesu leczenia pacjentów, nie nadzorował kształcenia rezydentów i stażystów, nie podpisywał wypisów pacjentów, nie podpisywał dokumentów, które powinien podpisywać, jako szef oddziału. Nie kontrolował także rozchodu leków przeciwbólowych.

Ujawnione nieprawidłowości mają być przedmiotem dalszej kontroli i ewentualnego, innego postępowania. Jakiego? Tego szpital nie wskazuje.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 17 września 2021 10:07
`