Dodano: 18 lipca 2022 07:08

Roman Szełemej rozpoczyna dyżur w szpitalu. Prezydenta Wałbrzycha do pracy przywrócił sąd

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Tematy: 


To jest Nasz news

Do informacji, które tu opisujemy pierwsi dotarli reporterzy Dziennika Wałbrzych. Dziękujemy za to, że nas czytacie. Jeśli macie ciekawe informacje, lub byliście świadkami zdarzenia / wypadku – dajcie nam znać! Dziękujemy!

To finał kilkumiesięcznej batalii sądowej. Roman Szełemej został zwolniony ze Specjalistycznego Szpitala imienia doktora Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu we wrześniu ubiegłego roku. Miał się dopuścić rażących naruszeń praw pracowniczych. Sąd nie podzielił tej opinii i nakazał przywrócenie Szełemeja do pracy. Prezydent o siódmej zgłosił się do szpitala, do pracy.

Stanowisko szefa oddziału kardiologii Roman Szełemej stracił we wrześniu ubiegłego roku. Umowa o pracę została rozwiązana z dnia na dzień bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jako powód podano między innymi rażące naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

– Decyzja uzasadniona jest rażącym naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, a to obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, wyrażającym się w powodowaniu dezorganizacji pracy Szpitala, podważaniu kompetencji przełożonej – pełniącej obowiązki dyrektora Szpitala, obowiązku rzetelnego i efektywnego wykonywania pracy, przestrzegania ustalonego czasu pracy, przestrzegania regulaminu pracy, wyrażające się w naruszaniu postanowień regulaminu pracy w zakresie potwierdzania czasu pracy przy użyciu kart zbliżeniowych, nieprzestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy, w tym samowolne opuszczanie Szpitala w czasie dyżurów, nieprawidłowości w rozliczaniu czasu pracy, niewykonanie polecenia Pracodawcy, niewykonywanie obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii – przekonywał wówczas w oświadczeniu szpital.

REKLAMA

Sprawa zakończyła się w sądzie. Po kilkumiesięcznym procesie sąd wydał decyzję o przywróceniu Romana Szełemeja na stanowisko ordynatora oddziału kardiologii na tych samych warunkach, na których prezydent Wałbrzycha pracował przed zwolnieniem. Sam wyrok nie jest jednak prawomocny, nie ma to jednak wpływu na decyzję sądu dotyczącą przywrócenia prezydenta do pracy.

– Sąd w sposób nie tylko nie budzący wątpliwości, ale i w mojej ocenie miażdżący właściwie oddalił wszystkie powody, dla których zostałem zwolniony, wskazując na ich całkowicie nieprawdziwy charakter. – powiedział naszemu reporterowi zaledwie kilkadziesiąt minut po ogłoszeniu wyroku prezydent Roman Szełemej.

Dziś, o godzinie siódmej Roman Szełemej pojawił się w wałbrzyskim szpitalu. Podkreślmy jeszcze raz, zgodnie z decyzją sądu powinien objąć stanowisko ordynatora oddziału kardiologii, choć w szpitalu po zwolnieniu Szełemeja na tym stanowisku zatrudniono już innego medyka.

Wyrokiem Sądu Pracy w Świdnicy dr Roman Szełemej ma zostać przywrócony do pracy w trybie natychmiastowym. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Wyrokiem Sądu Pracy w Świdnicy dr Roman Szełemej ma zostać przywrócony do pracy w trybie natychmiastowym. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Wyrokiem Sądu Pracy w Świdnicy dr Roman Szełemej ma zostać przywrócony do pracy w trybie natychmiastowym. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Wyrokiem Sądu Pracy w Świdnicy dr Roman Szełemej ma zostać przywrócony do pracy w trybie natychmiastowym. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Wyrokiem Sądu Pracy w Świdnicy dr Roman Szełemej ma zostać przywrócony do pracy w trybie natychmiastowym. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Wyrokiem Sądu Pracy w Świdnicy dr Roman Szełemej ma zostać przywrócony do pracy w trybie natychmiastowym. Fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Zobacz także