PWSZ będzie gościła rektorów publicznych wyższych szkół zawodowych z całego kraju.

16 marca 2016 07:22. fot. archiwalna. Pałac Czettrizów w Wałbrzychu, obecnie siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / dla PWSZ AS w Wałbrzychu

Tematy: 


W dniach 16 – 19 marca 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędzie się XXIV Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ).

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) jest zrzeszeniem osób fizycznych, rektorów reprezentujących polskie publiczne wyższe szkoły zawodowe (PWSZ), mającym na celu współpracę tych szkół, dbanie o ich interesy i reprezentację w środowisku szkolnictwa wyższego, zarówno w kraju, jak za granicą.

Celem Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) jest inspirowanie i koordynowanie współpracy szkół wyższych kierowanych przez rektorów, podejmowanie działań na rzecz rozwoju wyższego publicznego szkolnictwa zawodowego oraz reprezentowanie interesu publicznych wyższych szkół zawodowych w środowisku szkolnictwa wyższego, a także na zewnątrz.

Dla osiągnięcia powyższych celów Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) podejmuje działania na rzecz społecznego poparcia dla wyższego publicznego szkolnictwa zawodowego, zajmując stanowisko w sprawach istotnych dla rozwoju wyższego publicznego szkolnictwa zawodowego. Współpracuje z organami reprezentującymi środowisko naukowe i akademickie oraz organami państwowymi i samorządowymi, podejmując działania sprzyjające poprawie jakości kształcenia oraz poprawie finansowania publicznych wyższych szkół zawodowych. Ponadto wspiera współpracę z organizacjami samorządu studenckiego oraz z partnerami zagranicznymi.

REKLAMA

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 16 marca 2016 07:22
`