prof. Elżbieta Lonc, odchodząca rektor PWSZ AS otrzyma tytuł Honorowego Obywatela Wałbrzycha

13 lipca 2016 10:09. prof. Elżbieta Lonc, b. rektor PWSZ AS w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / PWSZ AS

Tematy: 


Na wtorkowej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie podjęli uchwałę przyznającą prof. Elżbiecie Lonc tytuł Honorowego obywatela Wałbrzycha. W imieniu Konwentu Seniorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa wniosek o przyznanie pani rektor honorowego obywatelstwa przedstawił Radzie Miasta przewodniczący Konwentu – Henryk Gołębiewski.

Profesor Elżbieta Lonc pełniła funkcję rektora największej państwowej uczelni w regionie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa od 2008 do 2016 roku. Dała się poznać jako doskonały organizator wielu inicjatyw realizowanych wraz ze studentami, pracownikami, a co istotne i niezmiernie rzadkie – partnerami samorządowymi, gospodarczymi i kulturalnymi na terenie Dolnego Śląska.

Prof. Lonc doprowadziła, m.in. do poszerzenia oferty edukacyjnej o inżynierskie kierunki przyrodniczo-techniczne oraz kierunki magisterskie. Rezultatem kierunkowej oferty studiów był wzrost liczby studentów, którzy w Wałbrzychu mogli zdobyć wykształcenie oraz doprowadzenie do   internacjonalizacji procesu kształcenia (co zostało przypieczętowane uzyskaniem certyfikatu Komisji Europejskiej „ECTS Label”).

REKLAMA

Przez ostatnich osiem lat profesor Lonc stała się ważną częścią życia Wałbrzycha, angażującą się aktywnie w działanie na rzecz integracji społeczności miejskiej i akademickiej, podejmując pełne inwencji starania na rzecz nawiązania więzi środowiskowych. Ważną część działalności organizacyjnej prof. Lonc stanowiła współpraca z samorządem lokalnym. Angażowała się w prace na rzecz miasta Wałbrzycha, będąc animatorką wielu inicjatyw naukowych, kulturalnych, społecznych i sportowych, które zaowocowały promocją miasta w kraju i za granicą.

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc ukończyła studia w 1974 roku na kierunku biologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Później w latach 1974–1977 kontynuowała studia doktoranckie z „Ekologii” na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskała stopień naukowy dra nauk przyrodniczych, a w kolejnych latach uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność parazytologia. W latach 1993–1999 była prof. nadzwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii, w Zakładzie Parazytologii. W 2005 roku otrzymała stanowisko profesora zwyczajnego.

prof. Elżbieta Lonc, b. rektor PWSZ AS w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / PWSZ AS

prof. Elżbieta Lonc, b. rektor PWSZ AS w Wałbrzychu. fot. Jacek Zych / PWSZ AS

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 13 lipca 2016 10:09
`