Prezydent podpisał ustawę zmieniającą opis okręgów wyborczych dot. Wałbrzycha

23 lipca 2015 19:28. źródło: PAP, fot.: Jacek Zych

Wałbrzych od 2013 roku jest miastem na prawach powiatu, dlatego przed wyborami parlamentarnymi konieczna była zmiana opisu okręgów wyborczych w załącznikach Kodeksu wyborczego. Nowelę kodeksu podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Chodzi o aktualizację opisu granic okręgów wyborczych w związku z przywróceniem Wałbrzychowi z dniem 1 stycznia 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu. Zmiany dotyczą opisu okręgu nr 2 w wyborach do Sejmu i nr 4 do Senatu.

Nowela wejdzie w życie z dniem ogłoszenia; nie obowiązuje 14-dniowe vacatio legis.

Autorzy ustawy zaznaczali, że ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych dopuszcza odstępstwo od zasady ustanawiającej 14-dniowe vacatio legis, jeśli wymaga tego ważny interes państwa i zasady demokratycznego państwa nie stoją temu na przeszkodzie. „Istotne jest, aby wejście w życie projektowanej ustawy mogło nastąpić jak najszybciej, jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności wyborczej tzn. zarządzeniem przed prezydenta wyborów do Sejmu i Senatu” – napisano w uzasadnieniu.

REKLAMA

Wybory parlamentarne odbędą się 25 października.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 23 lipca 2015 19:28
`